0774-41 42 00, se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

Nyheter

Gasellföretaget kan gasa på med stabila leveranser

Publicerad 20190826

Hans Kreisel tillträder VD-rollen i Swedegas och Weum

Hans Kreisel, koncernchef för den nybildade gasinfrastruktur-koncernen Swedegas/Weum, kommer att gå in som VD i de båda dotterbolagen i augusti 2019. Som en följd av detta väljer nuvarande VD för Swedegas, Johan Zettergren, att avsluta sitt engagemang i bolaget. Kenneth Andersson, nuvarande VD för Weum, går över till nya uppgifter som tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) för koncernen. - Johan Zettergren har under sina år som VD i Swedegas med stort engagemang och stark drivkraft bidragit till att företaget utvecklats när det gäller hållbarhet och erbjudanden till marknaden, och vi tackar Johan för hans mycket värdefulla insats och goda resultat, säger Hans Kreisel. – Det är områden som vi kommer ha stort fokus på också i det fortsatta arbetet med att erbjuda viktiga samhällssektorer möjlighet att ställa om till allt klimatsmartare energilösningar. Swedegas och Weum (fd E.ON Gas) äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Swedegas/Weum verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas och har som mål att bli helt fossilfria i linje med de klimatpolitiska målen för Sverige. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt. First State Investments förvärvade, via sin infrastrukturfond European Diversified Infrastructure Fund II, både Swedegas och Weum under 2018. Hans Kreisel tillträdde som koncernchef 1 april 2019 och kom då närmast från uppdraget som koncernchef för Skellefteå Kraft. Han är även ordförande i det europeiska branschförbundet for oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa, GEODE. För mer information kontakta Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, Swedegas, 070-622 76 06, saila.horttanainen@swedegas.se

Publicerad 20190812

”Gasledning och espressomaskin – det bästa en restaurang kan investera i”

Restaurang Casa Blanca finns inte bara i hjärtat av Trelleborg utan även i många trelleborgares hjärta. En generös meny och vällagad mat kryddas med varm atmosfär – inne såväl som ute – året runt. När ägaren storsatsade på ny adress var gasledningen en avgörande faktor. Gorgi Korlevski, som alla känner som Jocko, har arbetat i restaurangbranschen i över 30 år och har drivit flera av stadens mest framstående krogar. Hans passion går inte att ta miste på. Fakta: Restaurang Casa Blanca, Trelleborg Öppet: 11–22, i princip årets alla dagar Personalstyrka: cirka 20 Sittplatser: 300 varav hälften utomhus, året runt Applikationer: pizzaugn, grill, spis, utevärmare

Publicerad 20190620

Anders Sundström och Hans Kreisel till gaskoncern

Anders Sundström blir ordförande och Hans Kreisel koncernchef i den nybildade koncernen där gasnätsbolagen Swedegas och Weum ingår. First State Investments, som via sin infrastrukturfond European Diversified Fund II, förvärvat både Swedegas och Weum under 2018, lägger nu en viktig grund för att lyfta gasinfrastrukturens roll i energiomställningen. Anders Sundström har en lång och gedigen bakgrund inom både näringsliv och politik och tillträder som ordförande i januari 2019. Han är verksam i skogsbolaget SCA:s styrelse, och har tidigare bl a varit VD och koncernchef för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och Kooperativa Förbundet, liksom arbetsmarknads-, närings- respektive socialminister. - Främsta skälet till att jag har tackat ja till erbjudandet är att ägarna dels har bekräftat bolagens ambitiösa hållbarhetsmål, dels att man går in som långsiktig ägare med fokus på utveckling och expansion, säger Anders Sundström. Hans Kreisel är idag koncernchef i Skellefteå Kraft och tilltrӓder under andra kvartalet 2019. Han har sin bakgrund i ledande befattningar inom energibranschen i Sverige, Baltikum och Tyskland, och har tidigare arbetat inom bl a E.ON-koncernen, senast som VD för E.ON Gas. Hans Kreisel har också haft uppdraget som ordförande för branschföreningen Energigas Sverige och är för närvarande ordförande i det europeiska branschförbundet GEODE. - Framtidens energisystem har allt att vinna på att gasens och gasinfrastrukturens möjligheter tillvaratas. Personligen känner jag ett stort engagemang i att få driva dessa frågor med kraft och vara en part i dialogen om hur vi bäst löser omställningen av våra energisystem, säger Hans Kreisel. - Vi kan konkret stötta de klimatpolitiska målen i Sverige genom att bidra till att viktiga samhällssektorer, som industrier och transporter, kan ställa om till allt klimatsmartare energilösningar. Swedegas och Weum äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Företagen verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas i Sverige och har som mål att senast 2030 ha 30 procent förnybar gas i systemet och till 2050 vara helt fossilfria. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt. Swedegas och Weum kommer att fortsätta att drivas under nuvarande ledarskap med Johan Zettergren som VD för Swedegas och Kenneth Andersson som VD för Weum.

Publicerad 20190118

Ännu renare biogas

Weum arbetar kontinuerligt för att öka andelen förnybar gas i distributionsnätet. Ett led i detta arbetet är att kunna transportera gas av varierande gaskvalitet och säkerställa att kunder debiteras för rätt energiinnehåll. Fram tills nu har alla biogasproducenter behövt tillsätta propan för att nå samma energiinnehåll som importerad naturgas, men då vi i framtiden kommer att ta emot naturgas från Europa med varierande gaskvalitet, etablerar vi redan nu en infrastruktur för att kunna hantera biogas med varierande värmevärde utan tillsatt propan i distributionsnäten. Vi har nu nått halvvägs i arbetet där Eslöv, Falkenberg och Trelleborg med omnejd får grön biogas från lokala biogasproducenter. Näst på tur är Laholm, Malmö och Bjuv under 2019. Efterfrågan på grön biogas ökar från våra kunder och allt fler bolag har ett klimatmål med syfte att minska CO2-utsläppen. Genom att tillåta grön biogas i gasnäten räknar vi med minskade CO2 utsläpp med 1300 ton /år när arbetet är färdigt under 2019. Investeringen skapar förutsättningar för ett miljövänligare samhälle, nyetableringar av fler biogasprocenter och har fått delfinansiering av Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på ett miljövänligare samhälle.

Publicerad 20190118

Skeppshultcykeln räknar med sänkt gasförbrukning på 25%

Efter en omfattande energikartläggning i företaget konstaterade Skeppshultcykeln att deras pannor var till åren och att det var dags att byta ut dem. I energikartläggningen framstod biogasen och nya kondenserande pannor som det bästa alternativet med en verkningsgrad på upp till 100 procent. Förklaringen är att värmen i rökgaserna återvinns och att de inte släpps ut heta i skorstenen. Skeppshultcykeln räknar nu med att spara upp till 25 procent på sin årliga biogasförbrukning.

Publicerad 20190118

Nu är nya Weum.se här

Välkommen till vår nya hemsida! Här kommer vi att presentera nyheter och annan information om vår verksamhet som ska passa dig, oavsett om du är befintlig eller blivande kund. Har du feedback på sidan? Vi lyssnar gärna! Vi byggde weum.se med målet att göra en så informativ och lättnavigerad hemsida som möjligt. Har du tips eller idéer på innehåll som saknas på vår hemsida tar vi gärna emot din feedback. Maila gärna till kundservice@weum.se

Publicerad 20190131

Weum levererar gas till din spis

Gasnätsavgifter för din gasspis faktureras av Weum Under 2018 sålde E.ON-koncernen bolaget E.ON Gas som då fick nya ägare. De nya ägarna gav bolaget som bildades namnet Weum Gas AB. Detta medför att gasnätsavgiften för din gasspis på 1017kr per år som tidigare fakturerats av E.ON på elnätsfakturan hädanefter faktureras kvartalsvis av oss på Weum. Din första faktura från Weum kommer i september månad.

Publicerad 20190909

Hans Kreisel tillträder VD-rollen i Swedegas och Weum

Hans Kreisel, koncernchef för den nybildade gasinfrastruktur-koncernen Swedegas/Weum, kommer att gå in som VD i de båda dotterbolagen i augusti 2019. Som en följd av detta väljer nuvarande VD för Swedegas, Johan Zettergren, att avsluta sitt engagemang i bolaget. Kenneth Andersson, nuvarande VD för Weum, går över till nya uppgifter som tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) för koncernen. - Johan Zettergren har under sina år som VD i Swedegas med stort engagemang och stark drivkraft bidragit till att företaget utvecklats när det gäller hållbarhet och erbjudanden till marknaden, och vi tackar Johan för hans mycket värdefulla insats och goda resultat, säger Hans Kreisel. – Det är områden som vi kommer ha stort fokus på också i det fortsatta arbetet med att erbjuda viktiga samhällssektorer möjlighet att ställa om till allt klimatsmartare energilösningar. Swedegas och Weum (fd E.ON Gas) äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Swedegas/Weum verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas och har som mål att bli helt fossilfria i linje med de klimatpolitiska målen för Sverige. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt. First State Investments förvärvade, via sin infrastrukturfond European Diversified Infrastructure Fund II, både Swedegas och Weum under 2018. Hans Kreisel tillträdde som koncernchef 1 april 2019 och kom då närmast från uppdraget som koncernchef för Skellefteå Kraft. Han är även ordförande i det europeiska branschförbundet for oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa, GEODE. För mer information kontakta Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, Swedegas, 070-622 76 06, saila.horttanainen@swedegas.se

Anders Sundström och Hans Kreisel till gaskoncern

Anders Sundström blir ordförande och Hans Kreisel koncernchef i den nybildade koncernen där gasnätsbolagen Swedegas och Weum ingår. First State Investments, som via sin infrastrukturfond European Diversified Fund II, förvärvat både Swedegas och Weum under 2018, lägger nu en viktig grund för att lyfta gasinfrastrukturens roll i energiomställningen. Anders Sundström har en lång och gedigen bakgrund inom både näringsliv och politik och tillträder som ordförande i januari 2019. Han är verksam i skogsbolaget SCA:s styrelse, och har tidigare bl a varit VD och koncernchef för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och Kooperativa Förbundet, liksom arbetsmarknads-, närings- respektive socialminister. - Främsta skälet till att jag har tackat ja till erbjudandet är att ägarna dels har bekräftat bolagens ambitiösa hållbarhetsmål, dels att man går in som långsiktig ägare med fokus på utveckling och expansion, säger Anders Sundström. Hans Kreisel är idag koncernchef i Skellefteå Kraft och tilltrӓder under andra kvartalet 2019. Han har sin bakgrund i ledande befattningar inom energibranschen i Sverige, Baltikum och Tyskland, och har tidigare arbetat inom bl a E.ON-koncernen, senast som VD för E.ON Gas. Hans Kreisel har också haft uppdraget som ordförande för branschföreningen Energigas Sverige och är för närvarande ordförande i det europeiska branschförbundet GEODE. - Framtidens energisystem har allt att vinna på att gasens och gasinfrastrukturens möjligheter tillvaratas. Personligen känner jag ett stort engagemang i att få driva dessa frågor med kraft och vara en part i dialogen om hur vi bäst löser omställningen av våra energisystem, säger Hans Kreisel. - Vi kan konkret stötta de klimatpolitiska målen i Sverige genom att bidra till att viktiga samhällssektorer, som industrier och transporter, kan ställa om till allt klimatsmartare energilösningar. Swedegas och Weum äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Företagen verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas i Sverige och har som mål att senast 2030 ha 30 procent förnybar gas i systemet och till 2050 vara helt fossilfria. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt. Swedegas och Weum kommer att fortsätta att drivas under nuvarande ledarskap med Johan Zettergren som VD för Swedegas och Kenneth Andersson som VD för Weum.

Hans Kreisel tillträder VD-rollen i Swedegas och Weum

Hans Kreisel, koncernchef för den nybildade gasinfrastruktur-koncernen Swedegas/Weum, kommer att gå in som VD i de båda dotterbolagen i augusti 2019. Som en följd av detta väljer nuvarande VD för Swedegas, Johan Zettergren, att avsluta sitt engagemang i bolaget. Kenneth Andersson, nuvarande VD för Weum, går över till nya uppgifter som tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) för koncernen. - Johan Zettergren har under sina år som VD i Swedegas med stort engagemang och stark drivkraft bidragit till att företaget utvecklats när det gäller hållbarhet och erbjudanden till marknaden, och vi tackar Johan för hans mycket värdefulla insats och goda resultat, säger Hans Kreisel. – Det är områden som vi kommer ha stort fokus på också i det fortsatta arbetet med att erbjuda viktiga samhällssektorer möjlighet att ställa om till allt klimatsmartare energilösningar. Swedegas och Weum (fd E.ON Gas) äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Swedegas/Weum verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas och har som mål att bli helt fossilfria i linje med de klimatpolitiska målen för Sverige. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt. First State Investments förvärvade, via sin infrastrukturfond European Diversified Infrastructure Fund II, både Swedegas och Weum under 2018. Hans Kreisel tillträdde som koncernchef 1 april 2019 och kom då närmast från uppdraget som koncernchef för Skellefteå Kraft. Han är även ordförande i det europeiska branschförbundet for oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa, GEODE. För mer information kontakta Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, Swedegas, 070-622 76 06, saila.horttanainen@swedegas.se

Anders Sundström och Hans Kreisel till gaskoncern

Anders Sundström blir ordförande och Hans Kreisel koncernchef i den nybildade koncernen där gasnätsbolagen Swedegas och Weum ingår. First State Investments, som via sin infrastrukturfond European Diversified Fund II, förvärvat både Swedegas och Weum under 2018, lägger nu en viktig grund för att lyfta gasinfrastrukturens roll i energiomställningen. Anders Sundström har en lång och gedigen bakgrund inom både näringsliv och politik och tillträder som ordförande i januari 2019. Han är verksam i skogsbolaget SCA:s styrelse, och har tidigare bl a varit VD och koncernchef för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och Kooperativa Förbundet, liksom arbetsmarknads-, närings- respektive socialminister. - Främsta skälet till att jag har tackat ja till erbjudandet är att ägarna dels har bekräftat bolagens ambitiösa hållbarhetsmål, dels att man går in som långsiktig ägare med fokus på utveckling och expansion, säger Anders Sundström. Hans Kreisel är idag koncernchef i Skellefteå Kraft och tilltrӓder under andra kvartalet 2019. Han har sin bakgrund i ledande befattningar inom energibranschen i Sverige, Baltikum och Tyskland, och har tidigare arbetat inom bl a E.ON-koncernen, senast som VD för E.ON Gas. Hans Kreisel har också haft uppdraget som ordförande för branschföreningen Energigas Sverige och är för närvarande ordförande i det europeiska branschförbundet GEODE. - Framtidens energisystem har allt att vinna på att gasens och gasinfrastrukturens möjligheter tillvaratas. Personligen känner jag ett stort engagemang i att få driva dessa frågor med kraft och vara en part i dialogen om hur vi bäst löser omställningen av våra energisystem, säger Hans Kreisel. - Vi kan konkret stötta de klimatpolitiska målen i Sverige genom att bidra till att viktiga samhällssektorer, som industrier och transporter, kan ställa om till allt klimatsmartare energilösningar. Swedegas och Weum äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Företagen verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas i Sverige och har som mål att senast 2030 ha 30 procent förnybar gas i systemet och till 2050 vara helt fossilfria. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt. Swedegas och Weum kommer att fortsätta att drivas under nuvarande ledarskap med Johan Zettergren som VD för Swedegas och Kenneth Andersson som VD för Weum.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019