Fjärravläst gasmätare

Arbetet med att byta ut samtliga gasmätare till nya, fjärravlästa gasmätare påbörjades under 2017. Det finns flera fördelar med fjärravlästa gasmätare. Den främsta är att era fakturor alltid baseras på verklig gasanvändning istället för beräknad. Detta innebär också att ni inte längre behöver läsa av och rapportera mätarställningen till oss.

Så här går bytet till

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB genomför mätarbytet på vårt uppdrag. Deras möntör aviserar er brevlevdes i god tid innan för att boka tid. När det är dags för själva bytet monteras en enklare kommunikationsutrustning i närheten av er befintliga gasmätare, och en mindre elinstallation kommer att göras av en behörig elektriker. Om ni önskar en viss placering av den nya utrustningen så brukar det inte vara några problem. När entreprenören har genomfört installationen, etableras kommunikationen och mätarställningen skickas till oss. I vissa fall kan det ta upp mot en arbetsvecka.

Månaden efter mätarbytet kommer en avstämningsfaktura, baserad på slutmätarställningen för den gamla mätaren. Därefter  kommer manuell avläsning endast att behövas i undantagsfall (om vi inte fått in fjärravläst mätvärde).

Felavhjälpning

Om vi av någon anledning behöver felsöka ert modem eller gasmätare använder vi oss av El- och Gasteknik AB. Dessa besök aviseras genom att teknikerna tar kontakt med aktuella kunder per telefon eller genom ett brev för att få till en tid som passar.

Om ni har några frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta vår Kundservice.

Arbetet med att byta ut samtliga gasmätare till nya, fjärravlästa gasmätare påbörjades under 2017. Det finns flera fördelar med fjärravlästa gasmätare. Den främsta är att era fakturor alltid baseras på verklig gasanvändning istället för beräknad. Detta innebär också att ni inte längre behöver läsa av och rapportera mätarställningen till oss.

Så här går bytet till

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB genomför mätarbytet på vårt uppdrag. Deras möntör aviserar er brevlevdes i god tid innan för att boka tid. När det är dags för själva bytet monteras en enklare kommunikationsutrustning i närheten av er befintliga gasmätare, och en mindre elinstallation kommer att göras av en behörig elektriker. Om ni önskar en viss placering av den nya utrustningen så brukar det inte vara några problem. När entreprenören har genomfört installationen, etableras kommunikationen och mätarställningen skickas till oss. I vissa fall kan det ta upp mot en arbetsvecka.

Månaden efter mätarbytet kommer en avstämningsfaktura, baserad på slutmätarställningen för den gamla mätaren. Därefter  kommer manuell avläsning endast att behövas i undantagsfall (om vi inte fått in fjärravläst mätvärde).

Felavhjälpning

Om vi av någon anledning behöver felsöka ert modem eller gasmätare använder vi oss av El- och Gasteknik AB. Dessa besök aviseras genom att teknikerna tar kontakt med aktuella kunder per telefon eller genom ett brev för att få till en tid som passar.

Om ni har några frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta vår Kundservice.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019