Skolexemplet på fossilfrihet

Fakta: Projekt Hofterup

KUND: KKB Fastigheter
WEUMS ROLL: Förläggning av ny gasledning på fem kilometer samt teknisk rådgivning
OMFATTNING: Skönadalsskolan, förskola, idrottshall och 31 radhus
PRODUKTION: Värme till uppvärmning, tappvarmvatten samt elproduktion
VÄRMEPUMPAR LUFT/VATTEN: Viessmann Värmeteknik
GASPANNOR: Viessmann Värmeteknik
ELMOTORER: EC Power
ANSVARIG INSTALLATÖR: Värme Industri Sanitet i Kävlinge


Fem kilometer ny gasledning byggdes och de gamla oljepannorna på Skönadalsskolan i Hofterup kunde äntligen pensioneras. Med den nya anläggningen uppnådde också Kävlinge kommun sin vision om att vara fossilfria 2020.

Mattias Averup, KKB Fastigheter AB

Tre år tidigare hade pelletspannan med tillhörande pelletssilo skrotats och skolan körde bara med olja. Visserligen slapp man de mest frekventa transporterna, men miljöprofilen var allt annat än positiv med en årsförbrukning på 170 kubikmeter eldningsolja.

Mattias Averup, teknikansvarig på KKB Fastigheter AB, berättar:

– Dessutom var det ständiga driftproblem. När pelletspanna gick sönder var det inget alternativ att välja en ny, och eftersom oljepannan var ålderstigen blev det högaktuellt med gas. Från andra anläggningar i kommunen visste vi ju dessutom hur enkelt det är med gas, och ville verkligen ha hit ledningen till Hofterup.


Stora miljöbesparingar

Dialogen kring att expandera till den vita fläcken på kartan började redan 2013. Med hjälp av Weums experter ansökte man om Klimatklivet* 2018 för att kunna täcka anslutningskostnaden. Och fick först avslag. Efter ett uppdaterat underlag och en ny ansökan kom godkännandet. Ledningen från Löddeköpinge till Hofterup byggdes under 2019, med en driftsättning av Skönadalsskolans gasanläggning i februari 2020.

2016 beslutades det att hela KKB Fastigheters energikonsumtion på drygt 25 gigawattimmar skulle vara från gröna energikällor. Med gasledningen uppnåddes dessa mål 2020. De årliga utsläppen minskar med inte mindre än 470 ton koldioxid jämfört med den eldningsolja som tidigare användes. Utöver detta besparas miljön hundratals kilo stoft, svaveldioxid och över ett halvt ton kväveoxider. Det var inte riktigt så stora mängder när skolan använde pellets dock innebar sotet och stoften från förbränningen en sämre närmiljö. I stort gick därför gaslösningen hand i hand med Kävlinge kommuns ambition att vara Skånes bästa boendekommun. Från den 1 januari 2016 gör även KKB och Kävlinge kommun ett aktivt val genom att man köper 100 % Biogas från sitt gashandelsbolag för samtliga anläggningar i deras bestånd.

Gaspannorna och den ena elmotorn på anläggningen

Starkt samarbete resulterade i en unik och högeffektiv anläggning

Weum hjälpte Mattias att ta fram den unika teknikkombinationen med två värmepumpar à 60 kilowatt, två gasmotorer som producerar dels 40 kilowatt el som driver värmepumparna, dels 80 kilowatt värme. Sist men inte minst omfattar lösningen fyra gaspannor à 160 kilowatt för spetslast. En fördel med gasmotorerna är att el kan produceras precis när anläggningen har ett behov av det eller när det råder effektbrist i det sydsvenska elnätet.

Den moderna utrustningen har en mycket hög verkningsgrad och ser till att all energi som förbrukas kommer till användning. Som exempel kyls till och med avgaserna ner med hjälp av inbyggda avgaskylare, vilket resulterar i ytterligare energivinster. De unika gasmotorerna ger en tredjedel el, resten är värme som kommer till full användning i fastigheterna. När elen är dyr, exempelvis under kalla vinterdagar med lite vind och sol, producerar de biogasdrivna motorerna ”sin” el till ett förhållandevis lågt pris.

– Under uppbyggnad och inkörning av anläggningen hade vi ett nära samarbete med Weum, projektörerna och leverantörerna av utrustningen. Resultatet är mycket hög verkningsgrad och hög energitäckning. Vi har stort optimeringsfokus och jag håller koll på förbrukningen via Mina sidor på Weums hemsida och kör ett eget energiuppföljningsprogram. Och det går precis som kalkylerat. KKB Fastigheter har slutit avtal med en servicepartner och underhåll görs en gång om året. Det kan inte bli enklare.

Några av de 31 radhus som numera får värme från biogas istället för olja och pelletts

Låt stå!

Skönadalsskolans anläggning producerar värme och varmvatten inte bara till den 6 600 kvadratmeter stora skolan utan även till idrottshallen, en förskola samt via en kulvert till radhusområdet som är skolans närmaste grannar. Ytterligare en planerad förskola kommer att anslutas. Totalt njuter elever, personal, idrottslag och 31 hushåll av ren värme. Tack vare att gasen finns i Hofterup kan ännu fler ansluta sig och göra ett klimatsmart och energieffektiv val.

Samhället håller på att ställa om med bland annat fler cirkulära energilösningar. Genom att redan vara ansluten till Weums gasnät och aktivt välja biogas är Kävlinge kommun och KKB Fastigheter med på resan.
Vill du också vara med? Vi på Weum hjälper dig gärna! Kontakta ansvarig säljare Liselott Klintberg på liselott.klintberg@nordionenergi.se alt. 0706-97 42 82 så hjälper hon dig vidare.

Tack kära kunder!

Nedan kunder är anslutna till Weums gasnät och gör därmed också ett aktivt val för att göra gott för miljön.
Läs om deras unika historia genom att klicka på respektive bild.

Thule Group, Hillerstorp

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019