10 års biogasframgång – här och nu

Mitt på Söderslätt ligger Sveriges effektivaste biogasproducent. Sedan årsskiftet 2016/2017 driver Gasum anläggningen i Jordberga, med ansvar för allt från inköp av råvara till leverans till Weums distributionsnät.

Smart byggd, väldimensionerad och med genomtänkta flöden ända sedan uppförandet 2013 är Jordberga ett föredöme i branschen. Idag omvandlas cirka 90 000 ton lantbruksavfall till 110 GWh biogas och 80 000 ton biogödsel per år. Produktiviteten och leveranssäkerheten är konstant hög, till glädje för trelleborgare, lantbrukare och miljö.

Ny ägare för framtiden

nyhet_kinnared

Erik Woode, Utvecklingschef på Gasum

Gasum, med huvudkontor i Espoo i Finland, är en av Nordens stora energiproducenter. Bolagets övergripande ambition är att kunder och samarbetspartners ska nå respektive mål för bland annat koldioxid­avtryck och förnybar energi. Förvärvet av Jordberga-anläggningen var en naturlig expansion.

– Att tänka rätt från början är viktigt. Vi har därför inte behövt göra några större förändringar. Vårt fokus har istället varit tekniska förbättringar och förebyggande underhåll. Sedan kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att ha rätt personal på plats. Deras kunskap och engagemang är helt avgörande, säger Erik Woode, utvecklingschef på Gasum.

Fem heltidsanställda arbetar med daglig drift och står i ständig beredskap för allt som eventuellt kan äventyra Jordbergas leveranssäkerhet.

Fossilfri milstolpe

2018 tog EU tog bort kravet att injicera propan för att uppgradera biogas till samma energiinnehåll som naturgas. Gasums och Weums experter hade vid tidpunkten redan drivit ett projekt i denna riktning. – Propan var en konflikt för oss. I Jordberga har det alltid producerats förstaklassens biogas. Att propankravet slopades var en stor lättnad, säger Erik.

Inget till spillo

nyhet_kinnared

Gasums inköpsteam fångar upp sådant som annars inte skulle utnyttjas fullt ut energimässigt, till exempel mögelskadade partier från svenska gårdar. I undantagsfall finns strömmar utifrån, till exempel olivkärnor

från Medelhavet. I framtiden kan det bli aktuellt att röta även gödsel.

– Ursprungligen skulle Jordberga ta emot sockerbetsrester och annat under skördetid. Idag har vi just in time leveranser i ett jämnare inflöde över året, vilket såklart är bra för produktionen, säger Erik.

Endast avfall och restprodukter från lantbruk används. Råvarorna blandas enligt Gasums specialisters recept. Efter krossning och blötläggning går substratet in i rötkammaren. Anläggningens vattenskrubbsteknik innebär att 97–98 procent ren biometan går ut i Weums distributionsnät. Processen från råvara till leverans tar något över en månad. Produktionen motsvarar mer än 12 miljoner liter bensin, eller 11 miljoner liter diesel. Ungefärligen vad 10 000 bilar drar per år.

Jordbergas biogas är certifierad enligt ISCC, vilket har öppnat för en internationell marknad. Biogödseln är certifierad enligt SPCR120 och godkänd för ekologisk odling.

– Cirkularitet är väldigt viktig för oss på Gasum. Det som kommer ur jorden ska tillbaka, säger Erik.

Biogödseln från Jordberga designas efter behov och är populär inte minst eftersom den i stort sett är luktfri. Dessutom har den en bättre kostnadsbild och leveranssäkerhet med tanke på senaste årets trista utveckling i öst.

Till allas väl

Jordbergaanläggningens leveranspunkt ligger vid tomtgränsen. Här fylls distributionsnätet, som ägs av Weum, i Trelleborgs kommun. Oftast täcks 100 procent av den lokala förbrukningen, och då kan överskottet på cirka 30 GWh tryckas upp i högtrycks­nätet så att resten av Sydsverige får mer biogas.

– Det är en stor poäng i att transportera gas i rörledningar eftersom det skapar skalekonomi. Inga stopp gör att vi slipper fackla bort överskott. Det finns alltid avsättning för mer biogas, säger Erik.

Kontakten mellan Gasum Jordberga och Weum är friktionsfri. Tekniker och expertis kallas in efter behov, genom en och samma kontakt för att lösa kvalitetsfrågor och annat rörande leveransen.

Framtidens energi

Jordberga besparar atmosfären cirka 28 000 ton koldioxid. Kunskapen från tio års produktion bidrar också till att biogas kan öka runt om i Sverige. Med stöd från Klimat­klivet bygger Gasum just nu ytterligare fem anläggningar.

– Vår samlade erfarenhet inom branschen bidrar till en positiv utveckling och lönsam produktion, säger Erik.

Tack kära kunder!

Nedan kunder är anslutna till Weums gasnät och gör därmed också ett aktivt val för att göra gott för miljön.
Läs om deras unika historia genom att klicka på respektive bild.

Thule Group, Hillerstorp

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019