Nätavgifter och villkor 2024

2022 var ett extraordinärt år på många sätt och osäkerheten i världen har ökat jämfört med vad vi är vana vid och detta omvärldsläge har fortsatt in i 2023.

I likhet med andra bolag och verksamheter i samhället har också vi drabbats av kraftigt ökade kostnader för att driva vår gasnätsverksamhet. Många nätföretag vidtog redan 2022 prisjusteringar, kraftigt över det normala. Vi valde trots ökat kostnadsläge 2022 att inte göra någon större justering inför 2023.

Dock behöver vi i år genomföra en extraordinär justering i vårt nät om i snitt 11,9% för att täcka våra ökade kostnader.

Utöver det marknadsekonomiska läget är det framför allt följande kostnadsökningar som driver årets prisjustering:
•Ökade material- och underhållskostnader
•Ökade säkerhets- och beredskapskostnader till följd av omvärldsläget
•Ökade ränte- och energikostnader

Nedan hittar du prislistor, kalkyler och allmänna avtalsvillkor giltiga från 1 Januari 2024.

Om du vill se 2023 års prislistor klickar du HÄR

Privat och spiskunder

Gasnätsvgifterna gäller från och med 1 januari 2024 och tillsvidare för privatkunder och avser gasöverföring till kunders anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät.

Prislista villa 2024

Prislista gasspis 2024

Allmänna avtalsvillkor

Företag

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2024 och tillsvidare för näringsidkare och avser gasöverföring till kunders anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät.

Prislista >3000 MWh/år kategori I

Prislista >300MWh-3000 MWh/år kategori II

Prislista <300 MWh/år kategori III

Prislista visstidsabonnemang för kategori I och II

Weum nätavgiftsbestämmelser

Inmatning av biogas

Allmänna avtalsvillkor från 20220801

Kalkyl företagsprislistor 2024

Företag Kategori 0

Prislista installerad effekt >120 MW kategori 0
Avgifterna gäller för näringsidkare och avser gasöverföring till kunders anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät. Nätavgiften består av en fast avgift, abonnemangsavgift, gasöverföringsavgift och myndighetsavgifter.

1 okt 2023 - tillsvidare

1 okt 2022 - 30 sep 2023

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019