Uppvärmning

Flerfamiljshus och kontor

Driftsäker lösning

Gas kan vara lösningen till ditt behov av värme och varmvatten. Med dagens energieffektiva gaspannor får ni en driftsäker anläggning som håller i många år. Du får en enkel och tyst anläggning med inte bara tekniska och miljömässiga fördelar utan också rent ekonomiska och resultatmässiga.

Kombinera för maximal nytta

Gaspannor går också bra att kombinera med andra energilösningar, till exempel solcellslösningar, för att få ett bra resultat. Du får alltid den temperatur som krävs för en bra komfort. Vi har den tekniska kompetensen att hjälpa dig med nya effektiva lösningar för ditt behov. Vi bygger fram en gasledning till din fastighet på kort tid, framförallt om vi är i närheten av vårt gasnät. För detta betalar du en engångsavgift (anslutningsavgiften).

Bra miljöval

Med gas gör ni ett bra miljöval som är helt fri från svavel och tungmetaller och man undviker stoft- och sotbildning. Väljer ni dessutom biogas blir klimatpåverkan med koldioxid väldigt liten. Från gasnätet kan du få levererat både naturgas och biogas.

Vill ni veta mer om energieffektiva gaslösningar? Kontakta Liselott och Per!

Försäljning

010-178 84 50

Specialist energioptimering

010-178 84 40

Lager och industrilokal

Enkelt, säkert och energieffektivt

Biogas eller naturgas löser dina behov när du behöver värme och varmvatten. Det är enkelt att ansluta sig till gasnätet och gasen kommer när du behöver den. Vi har snart 35 års erfarenhet av gasanslutningar till industrin i södra Sverige. Gas är ett rent bränsle utan utsläpp av sot, stoft, svavel och partiklar.
Att använda gas innebär hög verkningsgrad, lägre servicekostnader, ingen sotning. Helt enkelt bekvämt, tryggt och säkert samtidigt som ni stärker er miljöprofil.

Lägre energiförbrukning

Oavsett om du väljer biogas eller naturgas finns flera möjligheter till uppvärmningsalternativ.
Installera en kondenserande gaspanna som producerar värme och varmvatten och du får en mycket effektiv lösning. En kondenserande panna tar även tillvara på rökgaserna och återvinner dem in i värmesystemet igen vilket innebär en verkningsgrad upp till 100 procent. Mycket effektivt.
Vill du ha ett lätt reglerat system i till exempel höga industri- och lagerbyggnader är gasdrivna infravärmare väldigt smarta och effektiva. Långvågig strålning som solen, värmer snabbt och direkt upp föremål, väggar och golv. Luften värms sedan indirekt upp av de uppvärmda ytorna. Det blir inga energiförluster då det inte behövs några värmeledningar i anläggningen. Varje infravärmare har en egen termostat för att skapa unika temperaturzoner. Med infravärmare får du en lägre energiförbrukning, tystare miljö och mindre dammspridning.

Ett bra miljöval

Att välja biogas är att välja framtiden redan idag. En hållbar, förnybar produkt som sluter kretsloppet.
Biogas produceras av vårt avfall som bland annat. matrester, gödsel och organiskt avfall. Återvinning som ger energi till industrin, uppvärmning och fordonsbränsle.

Vill du veta mer om energieffektiva lagerlösningar? Kontakta Janne och Per!

Försäljning

010-178 84 60

Specialist energioptimering

010-178 84 40

Växthus

Gas kan vara lösningen till ditt behov av uppvärmning, koldioxidgödsling eller elproduktion. 

Till uppvärmning finns det idag pannor med kondenseringsteknik, vilket innebär att avgaserna kyls ner så mycket att vattenångan kondenserar till vatten. Med låga avgastemperaturer utnyttjas gasen på bästa sätt och på så sätt sparar du energi.

Om du har en anläggning idag med annat bränsle kan gas också vara ett komplement som back up, spetslast eller när behovet är väldigt litet. Med gas har din verksamhet ett stort reglerområde.  

Är behovet koldioxidgödsling kan avgaserna från gaseldning utnyttjas som gödning utöver att värmen kommer till användning.  

Det kan också vara av intresse att producera egen el och värme med gasmotorer. Dessa småskaliga kraftvärmeverk finns med eleffekter från några kW upp till det behov som önskas.   

Vill du veta mer om energieffektiva gaslösningar? Kontakta Liselott och Per!

Försäljning

010-178 84 50

Specialist energioptimering

010-178 84 40

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019