Hållbarhet

På väg mot Europas första nät för 100% grön gas

Öka hållbarheten i energisystemet, minskade klimatpåverkande utsläpp och hög leveranssäkerhet är tre av våra väsentliga hållbarhetsfrågor som Nordion Energi, där Weum Gas ingår som en del, målsätter och följer upp. Dessa är i högsta grad en integrerad del i det dagliga arbetet på företaget.

I den omställning från fossila bränslen till förnybara energislag som sker i Sverige, liksom i alla länder, har gas potentialen att bli en viktig del. Detta förutsätter dock att gasen är grön. Nordion Energi satte ett nytt mål under 2019: att bli det första nätet i Europa med 100% grön gas. Tillsammans med våra partners och kunder arbetar vi aktivt för att nå dit och under året har vi kommit ytterligare en bit på väg. År 2019 var andelen biogas nästan en fjärdedel (23,4%) av den handlade volymen gas i Weums systerbolag Swedegas transmissionsnät vilket innebär en ökning för tredje året i rad. Detta är gas som sedan transporteras vidare i Weums distributionsnät till våra runt 20000 kunder.

Hållbarhetsredovisning 2019

"För oss som verkar inom energisektorn är det en mycket spännande tid. I den stora omställningen mot ett fossilfritt samhälle är energimarknaderna centrala. Under året bildades Nordion Energi med ambitionen att vara än mer aktiv i den pågående omställningen, där gasen kan få en stor roll för gröna lösningar."

Så inleder VD Hans Kreisel Nordion Energis första hållbarhetsredovisning. Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet under verksamhetsåret 2019. Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten och har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards nivå Core.

Det är särskilt glädjande att andelen biogas i vårt nät fortsätter att öka för tredje året i rad, andelen uppgick under året till drygt 23 procent.

Det ständiga arbetet för en säker arbetsmiljö har gett resultatpositiva effekter. Även 2019 var ett år helt utan allvarliga personskador.

Klicka här för att läsa Hållbarhetsredovisningen 2019 onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka här för att ladda ner Hållbarhetsredovisningen 2019 som pdf-filPDF

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019