Hållbarhet

Positiva resultat i Nordion Energis hållbarhetsredovisning för 2021.

"Vi växer genom samverkan mellan el, gas och värme"

Det säger Nordion Energis VD Hans Kreisel i koncernens tredje hållbarhetsredovisning. Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet under verksamhetsåret 2021 och utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten och har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards nivå Core.

Det är särskilt glädjande att andelen biogas i vårt nät fortsätter att öka för femte året i rad, andelen uppgick under året till drygt 34 procent.

Det ständiga arbetet för en säker arbetsmiljö har gett resultatpositiva effekter.
2021 var fortsatt ett år helt utan allvarliga personskador.

För att läsa mer är du välkommen att ladda ner Nordion Energis Hållbarhets-redovisning i sin helhet här nedanför.

Klicka här för att ladda ner Hållbarhetsredovisningen 2022 som pdf-fil. Pdf, 1.2 MB.


Uppförandekod

Nordion Energis uppförandekod, som också berör Weum, beskriver hur vi ser på vår roll som arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. Utgångspunkten är företagets syfte och värderingar. Tillsammans med företagets medarbetarhandbok styr uppförandekoden arbetet med att driva en ansvarsfull verksamhet med hög affärsetik, där antikorruption är en viktig del.

Klicka här för att läsa Uppförandekoden som pdf-fil. Pdf, 8.5 MB.


Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019