Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar din faktura i tid kan det leda till extra kostnader för dig och i värsta fall att din gas stängs av. Vi skickar vanligtvis en påminnelse till dig, men flera försenade fakturor kan göra att skulden skickas direkt till inkasso. Vi samarbetar med Intrum som skickar ut våra inkassokrav på uppdrag av oss.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019