Vi på Weum

Koncern och ägare

Weum ägs av European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II) som förvaltas av First State Investment. First State Investments är en global fondförvaltare med mer än 20 års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. EDIF II, där investerarna främst är europeiska pensionsfonder, fokuserar på långsiktiga investeringar i europeiska infrastrukturföretag. Under 2018 förvärvades förutom Weum även Swedegas som äger det svenska stamnätet för gas, tillsammans bygger vi nu upp Sveriges största gasinfrastrukturkoncern. I Sverige äger systerfonden EDIF I också ForSea Ferries, som driver färjelinjen Helsingborg–Helsingör.

Precis som vi, ser våra ägare gas som en positiv lösning idag, men också som en hållbar energikälla för framtiden. Tillsammans kan vi satsa på att utveckla nya möjligheter, till exempel skapa förutsättningar för mer biogas i Sverige. Redan idag är det över 15 procent biogas i det svenska gasnätet. Vårt mål är att all gas ska vara förnybar.

Ledningsgrupp

För kontakt via e-post, klicka på namnet. För högupplösta bilder samt logotype, kontakta Daniel Winter

VD

010-178 84 45

Strategi och affärsutveckling

010-178 84 49

Marknadschef

010-178 84 80

Anläggningschef

010-178 84 13

Servicechef

010-178 84 06

Affärsanalyschef

010-178 84 16

Personalchef

010-178 84 48

Försäljning och marknad

Är du nyfiken på gas och vill ansluta ditt hem eller din verksamhet till gasnätet? Kontakta oss på marknadsavdelningen! För kontakt via e-post klicka på namnet.

Försäljning

010-178 84 20

Försäljning

010-178 84 50

Försäljning

010-178 84 60

Försäljning

010-178 84 70

Specialist energioptimering

010-178 84 30

Specialist energioptimering

010-178 84 40

Marknad

010-178 84 90

Marknad

010-178 84 35

Jobba på Weum

Personalchef Jonas Andersson beskriver hur det är att jobba på Weum:

Weum Gas AB är inget stort företag. Vi är 50 anställda. Men trots detta är vi Sveriges ledande företag inom gasinfrastruktur. Energibranschen står inför stora förändringar och vi är övertygade om att vi har alla förutsättningar att kunna hjälpa våra kunder till ökad konkurrenskraft och ökad komfort oavsett om det stor viktiga exportföretag eller enskilda hushåll.

I ett litet företag är man alltid nära besluten och ofta en del av besluten. För att kunna vara det erbjuder vi alla våra medarbetare en kontinuerlig kompetensutveckling och för att det ska vara riktigt bra söker vi medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och kunskapsområden. Vi vet att mångfald skapar ett bättre företagsklimat grundat på kunskap, erfarenhet och respekt. Vi vet också att detta skapar ett större engagemang hos våra medarbetare.

Det lilla företaget har också en annan fördel. Korta beslutsvägar skapar också en bättre grund för förändringar och förbättringar. Vi är här för våra kunder, då ska vi också kunna möta kundernas krav och önskemål på ett kreativt sätt.

Därför brukar vi sammanfatta vår företagskultur så här:

Kunskap, erfarenhet och med säkerheten först!

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

© Weum Gas AB 2019