Gas till ditt hus

Fyra goda skäl att välja gas för ditt hem

Väldigt enkelt

Gasen kommer i en ledning hem till dig, precis när du behöver den – och i takt med att den används. Inga beställningar att hålla reda på, ingen lagring och inga transporter.

Oavsett vad du använder gasen till så är den enkel att reglera och anpassa. Och den fungerar utmärkt tillsammans med annan uppvärmning. Vi hjälper dig med allt från att koppla in gasen till att serva din anläggning, ge dig goda råd och finnas till hands om du behöver oss.

Helt tryggt och driftsäkert

Gas är en säker energikälla. Idag hanteras gas i moderna system med stort säkerhetsfokus. Regelbunden service ökar också pannans livslängd och effektivitet. Leveranssäkerheten för gas är mycket hög. Eftersom ledningarna ligger nergrävda i marken så är avbrott på grund av exempelvis väder mycket ovanliga.

Snällare mot miljön

Gas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja. Utsläppen av kväveoxider halveras, utsläppen av svaveldioxid, stoft och partiklar är försumbara. Gasen består ännu så länge mestadels av naturgas, men i våra gasnät transporteras även förnybar biogas tillsammans med naturgasen. Redan idag transporterar vi en hög andel biogas i våra nät. Vår koncerns mål är att all gas i framtiden ska vara förnybar. Läs gärna mer på Nordion Energis hemsida som du hittar HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Extra hemtrevligt

Många uppskattar dock gasen allra mest för de möjligheter den ger, i hela hemmet. Vad sägs om att laga mat på en modern och snabbreglerad köksspis? Många proffsiga kockar vittnar om gasspisens fördelar och möjligheter. Du kan också ha en gasgrill på terrassen, och förlänga sommaren med gasdrivna värmare. Eller tända en mysig brasa i kaminen en kulen höstkväll, värma bastun, badtunnan eller poolen. Om du redan har gas inkopplad till huset kan du enkelt koppla in en gasspis. Kontakta en behörig installatör så hjälper de dig att installera. Därefter betalar du för den gas du förbrukar precis som vid uppvärmningen av ditt hus.

Väldigt enkelt

Gasen kommer i en ledning hem till dig, precis när du behöver den – och i takt med att den används. Inga beställningar att hålla reda på, ingen lagring och inga transporter.

Oavsett vad du använder gasen till så är den enkel att reglera och anpassa. Och den fungerar utmärkt tillsammans med annan uppvärmning. Vi hjälper dig med allt från att koppla in gasen till att serva din anläggning, ge dig goda råd och finnas till hands om du behöver oss.

Helt tryggt och driftsäkert

Gas är en säker energikälla. Idag hanteras gas i moderna system med stort säkerhetsfokus. Regelbunden service ökar också pannans livslängd och effektivitet. Leveranssäkerheten för gas är mycket hög. Eftersom ledningarna ligger nergrävda i marken så är avbrott på grund av exempelvis väder mycket ovanliga.

Snällare mot miljön

Gas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja. Utsläppen av kväveoxider halveras, utsläppen av svaveldioxid, stoft och partiklar är försumbara. Gasen består ännu så länge mestadels av naturgas, men i våra gasnät transporteras även förnybar biogas tillsammans med naturgasen. Redan idag transporterar vi en hög andel biogas i våra nät. Vår koncerns mål är att all gas i framtiden ska vara förnybar. Läs gärna mer på Nordion Energis hemsida som du hittar HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Extra hemtrevligt

Många uppskattar dock gasen allra mest för de möjligheter den ger, i hela hemmet. Vad sägs om att laga mat på en modern och snabbreglerad köksspis? Många proffsiga kockar vittnar om gasspisens fördelar och möjligheter. Du kan också ha en gasgrill på terrassen, och förlänga sommaren med gasdrivna värmare. Eller tända en mysig brasa i kaminen en kulen höstkväll, värma bastun, badtunnan eller poolen. Om du redan har gas inkopplad till huset kan du enkelt koppla in en gasspis. Kontakta en behörig installatör så hjälper de dig att installera. Därefter betalar du för den gas du förbrukar precis som vid uppvärmningen av ditt hus.

Anslut din villa

gasledningar

Att ansluta en villa tar ca 5-8 veckor och kostnaden grundar sig hur långt ifrån ditt hus ligger från en befintlig gasledning.

Om ditt hus finns inom 50 meter från befintlig ledning gäller en fast anslutningsavgift på 10 200 kr inkl. moms.

Om ditt hus ligger mer än 50 meter från en ledning görs en individuell kalkyl.

Vid individuell kalkyl beräknar och offererar vi anslutningsavgiften till gasnätet utifrån ditt specifika fall. Beräkningen grundar sig på investeringskostnaden och den framtida gasnätsintäkten för den aktuella anläggningen. Anslutningsavgiften inkluderar ledning fram till fastigheten och en abonnentcentral.

Om du är intresserad av att ansluta din villa eller har frågor om att ansluta dig, kontakta vår Kundservice på 0774-414200 eller kundservice@nordionenergi.se då hjälper vi dig!

gasledningar

Att ansluta en villa tar ca 5-8 veckor och kostnaden grundar sig hur långt ifrån ditt hus ligger från en befintlig gasledning.

Om ditt hus finns inom 50 meter från befintlig ledning gäller en fast anslutningsavgift på 10 200 kr inkl. moms.

Om ditt hus ligger mer än 50 meter från en ledning görs en individuell kalkyl.

Vid individuell kalkyl beräknar och offererar vi anslutningsavgiften till gasnätet utifrån ditt specifika fall. Beräkningen grundar sig på investeringskostnaden och den framtida gasnätsintäkten för den aktuella anläggningen. Anslutningsavgiften inkluderar ledning fram till fastigheten och en abonnentcentral.

Om du är intresserad av att ansluta din villa eller har frågor om att ansluta dig, kontakta vår Kundservice på 0774-414200 eller kundservice@nordionenergi.se då hjälper vi dig!

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019