Gasnätet

Historia

Naturgas har trängt upp ur marken på många håll i världen sedan urminnes tider. De gånger gasen antändes av någon anledning har de gett upphov till så kallade evighetslågor eller "helig eld", som människor ofta förknippat med övernaturliga eller gudomliga väsen. Ständiga lågor brann exempelvis hos oraklet i Delfi i antikens Grekland. I Kina lärde man sig på 900-talet före Kristus att använda gasen som sipprade fram ur marken, främst till enkla lampor. Gasen transporterades från källan till lampan med hjälp av bamburör, förmodligen ett tämligen riskabelt system. När industrisamhället utvecklades i slutet av 1700-talet fick gasen stå tillbaka för såväl kol som olja, vilka är enklare att transportera och lagra. Det var först en bra bit in på 1900-talet som någon började prospektera efter naturgas, i Europa först på 1960-talet.

I Sverige kom naturgas i bruk som energikälla på 1980-talet, efter ett avtal med Danmark om import. Danmark har Nordens mest utbyggda naturgassystem och är självförsörjande med naturgas. I Sverige finns inga kända fyndigheter.

Gasnätskarta

karta

Det svenska gasnätet sträcker sig från Trelleborg i söder hela vägen upp till Stenungsund norr om Göteborg. Svenska stamnätet ägs av Swedegas är ca 600 km och klarar tryck på 80 bar.

Weums distributionsnät är över 2000 km långt och har varierande tryck på 0,1 till 50 bar. Dimensionerna för våra rör är på 25mm till 400mm, de flesta gasledningar är gjorda av plast, medan de allra största är byggda i stål.

Weum förser ungefär 100 orter och 25 kommuner med bekymmersfri och driftsäker leverans av gas. Eftersom alla ledningar är nedgrävda imarken är det väldigt ovanligt med avbrott i gasförsörjningen.

Tryck på bilden för en större karta

Om naturgas

karta

Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer. Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne. Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel ur säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft.

Inom EU svarar naturgasen för uppemot 25 procent av energiförsörjningen. EU får 38 procent av sin naturgas från källor inom EU, 24 procent från Ryssland och 18 procent från Norge. Naturgas står för 25 procent av världens energiförsörjning. I USA började man använda naturgas redan vid förra sekelskiftet och i norra Europa togs gasen i bruk på 1950-talet. Jordens naturgastillgångar är mycket omfattande, stora fyndigheter finns i Ryssland, Iran, Algeriet och Nordsjön. Den rörbundna naturgasen kommer till Sverige via en ledning från Danmark som fortsätter upp längs den svenska västkusten. Alla ledningar på land är förlagda under mark.

Om naturgasen kyls ner till minus 162 ºC övergår den till flytande form, så kallad flytande
naturgas (LNG). Flytande gas har snabbt vuxit till att bli ett populärt bränsle inom sjöfarten, då den ersätter
olja och diesel som bränsle.

Klicka på bilden för en större karta

Om biogas

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa och består till största delen av metan. Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning där mikroorganismer bryter ner avfall och annat organiskt material i syrefri miljö. Råmaterialet är oftast avfall från reningsverk, livsmedelsindustri, hushållsavfall eller jordbruk. I biogasanläggningen fås också en näringsrik rötrest som kan användas som ekologiskt biogödsel inom jordbruket.

Den biogas som transporteras i Weums gasnät används bland annat för uppvärmning av villor, bostadshus, kontor, restauranger, men även som bränsle för biogasbilar, samt inom process och livsmedelsindustrin.

Weum har idag sex biogasanläggningar anslutna direkt till vårt gasnät, det gör att det i vissa områden längs vårt nät under vissa perioder kan vara upp till 100 procent biogas som vi transporterar till våra kunder. Weum jobbar även aktivt för att underlätta för fler biogasproducenter att ansluta sig till gasnätet, då det är det mest effektiva sättet att transportera den förnybara biogasen.

Läs mer

I gasnätet blandas naturgas ifrån Europa och biogas från anläggningar anslutna till gasnätet. Det innebär att värmevärdet kan variera geografiskt och beroende på tidpunkt. Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde.

Det innebär att vi som distributör skall tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för rätt energi. Weums gasnät har därför delats upp i 44 olika värmevärdesområden som är baserade på geografisk tillhörighet.

Ett värde som beskriver gasens energiinnehåll och uttrycks i kWh/normalkubikmeter. Värmevärdet baseras på gasens sammansättning och kan variera beroende på att värmevärdet i oblandad gas tillåts variera – eller för att gas från olika källor med olika värmevärden blandas.

Vilket värmevärdesområde du tillhör kan du enkelt se på din faktura.

Här kan du läsa om senaste månadernas värmevärde

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019