Grävbestämmelser med teckenförklaring

Brådskande felanmälan

För att anmäla en skada på våra gasledningar, ring: 0774-41 42 00.

Ring 112 vid akuta fall eller olycka

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära Weums gasledningar. Bestämmelser för arbeten nära gasledningar delas in i två kategorier: ledningar med gastryck högst 4 bar (lågtrycksledningar) och ledningar med gastryck över 4 bar (högtrycksledningar). Här kan du också läsa om förläggningsdjup och minsta avståndet mellan gasledning i mark och annan anläggning.

Om du fått kartmaterial från vår samarbetspartner Geomatikk så hittar du även en utförlig teckenförklaring i våra Grävbestämmelser.

grava ikon

Ledningskollen

Planerar du att gräva, borra eller utföra andra markarbeten i närheten av våra gasledningar? Det är viktigt att du tar reda på var våra gasledningar finns innan du börjar gräva. Om du skadar en ledning och inte sökt ledningsanvisning faktureras du för reparationskostnaden.

Kostnadsfri anvisning

Vi erbjuder kostnadsfri anvisning av Weums gasledningar. Det gäller under ordinarie arbetstid förutsatt att beställningen är gjord minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum.

Vi samarbetar med ledningskollen när det gäller anvisning av våra gasledningar.

ledningskoll

Gasinstallation

Behöver du få gasarbeten utförda? Då ska du anlita en auktoriserad gasinstallatör, som ansvarar för att gällande lagar och förordningar följs och har kompetens för att se till att din gasanläggning är säker.

Auktoriserad gasinstallatörer vet hur gasarbeten ska utföras på riktigt sätt och har erfarenhet av arbeten med gasapparater. Installationsföretaget är registrerat och godkänt av branschorganisationen Energigas Sverige och har nödvändiga försäkringar, läs mer på www.energigas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du hämta Distributionsritningar samt Installationsritningar.

ledningskoll
ledningskoll

Utföra gasinstallationer

För att utföra installationer med natur- och biogas krävs auktorisation. Företag måste ha en eller flera gasinstallationsledare för att bli auktoriserade. För att bli godkänd som gasinstallationsledare ställs krav på utbildning och erfarenhet.

Så här gör du som gasinstallatör en föranmälan:

 1. Öppna Föranmälningsblanketten.
 2. Fyll i korrekta uppgifter.
 3. Spara ner blanketten på din dator.
 4. Klicka på "Skicka in föranmälan".
 5. Bifoga den ifyllda blanketten.
 6. Skicka till foranmalan@nordionenergi.se
foranmalan

Ändra befintlig gasinstallation

 1. Kontakta en behörig gasinstallatör. Vilka som är behöriga hittar du på www.energigas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Installatören skickar en föranmälan till oss på Weum.
 3. Weum granskar och godkänner föranmälan.
 4. Gasinstallatören gör ändringar i gasinstallationen och bokar in tid för nödvändiga kontroller inför driftsättning.
 5. Installationen besiktigas av oss på Weum. Om det är en gasspis i lägenhet gör installatören en egenkontroll. Vi på Weum gör endast stickprov.
 6. Anläggningen driftsätts.
installa_spis

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019