Styrelse

Följande personer ingår i Nordion Energis styrelse.

Anders Sundström

Styrelseordförande

Britta Dalunde

Styrelseledarmot

Mats Thunes Hope

Styrelseledarmot

Stefan Seipl

Styrelseledarmot

Sophie Durham

Styrelseledarmot

Ylva Nordlund

Biträdande medarbetarrepresentant Sveriges Ingenjörer

Per Gunnarsson

Medarbetarrepresentant Unionen

Martin Eckner

Biträdande medarbetarrepresentant,
suppleant

Mattias Svensson

Medarbetarrepresentant
Sveriges ingenjörer

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019