Ansluta - Företagskund

gasledning

Med gas gör ni ett bra miljöval som är helt fri från svavel och tungmetaller och man undviker stoft- och sotbildning. Gas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja. Utsläpp av kväveoxider är mycket låga och utsläppen av svaveloxid, stoft och partiklar är försumbara jämfört med andra bränslen. Från gasnätet kan du få levererat både naturgas och biogas. Väljer du biogas får du en förnybar gas, ofta lokalt producerad, med minimal miljöpåverkan.

Vad kostar det att ansluta gas?

Vi bygger fram en gasledning till din fastighet på kort tid, vanligtvis mellan 5-8 veckor beroende på framförallt om din anslutning ligger i närheten av vårt gasnät. För denna anslutning betalar du en engångsavgift - anslutningsavgiften.

Om ditt företag befinner sig inom 50 meter från befintlig ledning gäller en fast anslutningsavgift på 15 500 kr exklusive moms. Undantag för görs för kunder med en årsförbrukning som understiger 20 MWh/år eller en
maxeffekt som överstiger 400 kW.

Sammanfattning av prissteg

0-50 meter: 15 500 kronor
50-75 meter: 24 700 kronor
75-100 meter: 33 900 kronor
Över 100 meter: Individuell kalkyl

Vi gör en individuell kalkyl om ditt företag befinner sig mer än 100 meter från befintlig ledning, eller har en årsförbrukning som understiger 20 MWh/år eller max effekt som överstiger 400 kW. Vid individuell kalkyl beräknas och offereras anslutningsavgiften till naturgasnätet i varje enskilt fall. Anslutningsavgiften inkluderar ledning fram till fastigheten och en abonnentcentral.

gasledning

Med gas gör ni ett bra miljöval som är helt fri från svavel och tungmetaller och man undviker stoft- och sotbildning. Gas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja. Utsläpp av kväveoxider är mycket låga och utsläppen av svaveloxid, stoft och partiklar är försumbara jämfört med andra bränslen. Från gasnätet kan du få levererat både naturgas och biogas. Väljer du biogas får du en förnybar gas, ofta lokalt producerad, med minimal miljöpåverkan.

Vad kostar det att ansluta gas?

Vi bygger fram en gasledning till din fastighet på kort tid, vanligtvis mellan 5-8 veckor beroende på framförallt om din anslutning ligger i närheten av vårt gasnät. För denna anslutning betalar du en engångsavgift - anslutningsavgiften.

Om ditt företag befinner sig inom 50 meter från befintlig ledning gäller en fast anslutningsavgift på 15 500 kr exklusive moms. Undantag för görs för kunder med en årsförbrukning som understiger 20 MWh/år eller en
maxeffekt som överstiger 400 kW.

Sammanfattning av prissteg

0-50 meter: 15 500 kronor
50-75 meter: 24 700 kronor
75-100 meter: 33 900 kronor
Över 100 meter: Individuell kalkyl

Vi gör en individuell kalkyl om ditt företag befinner sig mer än 100 meter från befintlig ledning, eller har en årsförbrukning som understiger 20 MWh/år eller max effekt som överstiger 400 kW. Vid individuell kalkyl beräknas och offereras anslutningsavgiften till naturgasnätet i varje enskilt fall. Anslutningsavgiften inkluderar ledning fram till fastigheten och en abonnentcentral.

Weum har lång erfarenhet av gas till företag av alla sektorer, om du är intresserad eller har frågor om att ansluta din verksamhet, kontakta Liselott eller Daniel.

Försäljning

010-178 84 50

Försäljning

010-178 84 80

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019