Industri

Naturgas och biogas – det självklara valet för industrin

En stor del av gasanvändningen i Sverige sker inom industri och näringsliv där den används i processer och för uppvärmning.

Enkelhet

Gas är enkelt att använda. Den finns där i samma stund som du behöver den med en mycket hög leveranssäkerhet. Den ger dig drifts-, produktions- och arbetsmiljömässiga fördelar och möjliggör högre energieffektivitet och bättre ekonomi i anläggningen. På grund av dess gynnsamma förbränningsegenskaper kan gasen användas i ett antal situationer direkt i processen, vilket leder till miljömässiga fördelar och besparingar. Då gasbrännare utvecklas, anpassas och optimeras för ett brett spektrum av applikationer i olika typer av pannor och ugnar blir gas ett självklart val.

Gas används inom de flesta segment. Bland våra kunder finns tvätterier, bagerier, kvarnar, stålindustrier och glasindustrier.

Stärkt miljöprofil

Med naturgas stärks ditt företags miljöprofil. Gas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja. Utsläpp av kväveoxider är mycket låga och utsläppen av svaveloxid, stoft och partiklar är försumbara jämfört med andra bränslen. Och väljer du biogas, får du en förnybar gas, ofta lokalt producerad, med minimal miljöpåverkan.


Weum har lång erfarenhet av gas till industrier. Vi hjälper dig att hitta en bra lösning för ditt företag. Kontakta Liselott och Per för att prata gaslösningar till industri!

Försäljning

010-178 84 50

Specialist energioptimering

010-178 84 40

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019