Packat och klart för
framtiden hos FrontPac

Fakta FrontPac

BESTÅR AV: FrontPac, AntPac och Gefle Kartong och Display
SPECIALITET: Säljande förpackningar med tryck till kunder som är måna om sitt varumärke
PERSONALSTYRKA: 150 anställda från 19 olika nationaliteter
GASAPPLIKATIONER: Gaspannor producerar ånga till produktionen. Spillvärmen värmer upp delar av de övriga lokalerna

 

Har du druckit ett Bag in box-vin eller bättrat på gräsmattan med gräsfrön i sommar? Då kan du ha hållit i en förpackning producerad av FrontPac i Arlöv. I pandemins spår valde företaget tidigt att investera i ny utrustning. Detta i kombination med ett omfattande hållbarhetstänk där bland annat biogas och solceller ingår gör att man kan säga att FrontPac verkar packat och klart för att möta framtiden.

Ett stenkast ifrån en tätt trafikerad tågstation i skånska Arlöv hittar vi FrontPac. Bolagets historia börjar på 80-talet då det välkända glasbruket Orrefors Kosta Boda i Småland behövde hjälp med en förpackningslösning. Kravet var att den skulle kunna skydda deras ömtåliga produkter för en längre transport, samtidigt som den skulle vara säljande och se bra ut på butikshyllan. FrontPacs lösning blev lyckad och företaget har sedan dess haft glasbruket som kunder. Mycket har dock hänt sedan 80-talet och numera ser en vanlig säsong för FrontPac annorlunda ut. VD Martin Enocson berättar:

- Förr var fokus på höstmånaderna då det gällde att få fram julklappsförpackningar. Dessa förpackningar tillverkas numera närmare produktionen i exempelvis Kina. Idag har vi en väldigt tydlig säsongsprodukt i Bag in box-förpackningar till Roséviner som börjar konsumeras på våren. En solig sommar kan innebära en fördubbling av produktionen som under ett normalår är över 50 miljoner förpackningar. Dessa körs sedan vidare till olika tapperier runt om i Norden och Europa som fyller dem med vin för att sedan få ut dem på butikshyllorna.

Martin Enocson, VD FrontPac

Biogasen – en naturlig del
i vardagen och hållbarhetsarbetet

FrontPac valde tidigt att byta bort oljan mot gas, men det var inte förrän 2003 då wellpappmaskinen installerades som gasen började användas till mer än uppvärmning. För att vecka och bearbeta wellpapp behövs nämligen både fukt och värme. Här lämpar sig gasen ypperligt då den kan producera vattenånga i ett högt tryck med hjälp av en ångpanna. 2015 hittade företaget en smart lösning för att återvinna den ånga som blir över efter produktionen så att denna kunde användas för att värma företagets lokaler. Förutom dessa investeringar har FrontPac valt att köpa biogas till sin verksamhet, ett val som årligen besparar miljön 570 ton CO2 i utsläpp. Martin Enocson om dessa aktiva val i en bransch som ställer höga krav på hållbarhet:

- Att göra aktiva val och välja biogas blev en väldigt naturlig del av helheten i vårt hållbarhetsarbete. Utöver att vi köper biogas kommer vi framöver även att installera solceller här i Arlöv. Det är dock viktigt för oss att inte nöja oss med det utan gå hela vägen och göra andra aktiva val såsom att köpa pappersråvara från hållbart odlad skog. Vi kan idag ha väldigt djupa kunddialoger ner på detaljnivå om bland annat hur mycket CO2 träden absorberar.

Martin förtydligar dock vikten av att se saker ur ett större perspektiv, där förpackningsindustrin nu jobbar med att göra det lättare för inköparna hos kunderna, han förklarar:

-Många talar om CO2 avtryck vilket vi inte tycker är tillräckligt utan vi anser att man måste ta detta i kombination med ett cirkulärt tänk. Vi jobbar med att ta fram ett index som ska förenkla för inköparna i Skandinavien att ta sina inköpsbeslut. Det handlar om att tydliggöra fakta om att t.ex. ett 10% billigare papper köpt i ett annat land kan smutsa ner 20% mer än papper från Norden eftersom de inte har samma rena energi som vi. Först då får inköparen ett beslutsunderlag där de kan ställa pengarna mot utsläppen.

Företagets specialitet är att ta fram både säljande och funktionella förpackningslösningar

Rätt förpackning för rätt uppgift –
bara återvunnet inte alltid bäst

Ända sedan starten på 80-talet så har FrontPacs specialitet varit att ta fram förpackningar som både är säljande och funktionsmässigt skyddar produkten. Produktutvecklingen och den kreativa kedja som företaget har in house/ i egen regi gör företaget unikt. Martin förklarar:

-Vi säljer på vår kreativitet och gör inga standardförpackningar. Lyhördheten för vad kunderna vill ha i förpackningsväg blir jätteviktig. Är det något som ska gå snabbt att packa eller något som verkligen sticker ut på butikshyllorna. Vi har hela kedjan från när vi tar fram de första proverna till kundkontakten till det grafiska och slutligen när den färdiga produkten lämnar produktionen.

Vidare berättar Martin om vikten av att skräddarsy den optimala förpackningslösningen rent funktionsmässigt, där ny pappersfiber (så kallat jungfrufiber) blandas med återvunnet material. Innehåller en pappersförpackning mycket återvunnet material försämras dess motståndskraft mot fukt. Därför är förpackningar av en högre andel jungfrufiber att föredra till exempelvis livsmedelsprodukter som ska stå i fuktiga miljöer. När det gäller just livsmedelsförpackningar finns det även en stor utmaning i att få slutkonsumenterna att förstå vikten av en bra förpackning, Martin igen:

- Det handlar om rätt förpackning på rätt plats, där en rätt anpassad förpackning gör att en produkt är hel när den kommer fram eller kan hålla längre i kylen. Om en förpackning för ett livsmedel idag utgör 5-8% av produktens totala CO2-utsläpp kan alltså över 90% gå till spillo om produkten inte säljs eller konsumeras. Vi måste få slutkonsumenten att förstå betydelsen i att produkten kan användas eller konsumeras istället för att kastas är viktigare än själva förpackningen.

Just nu går produktionen för högtryck för att matcha en hög efterfrågan från olika segment

Samarbete med Weum gjorde utökning smärtfri

Mitt i en brinnande pandemi såg FrontPac en möjlighet att ta större marknadsandelar genom utökning av en ny wellpappmaskin. Även denna kopplades på befintliga gasanslutningar och drivs numera av biogas. Martin Enocson om valet att investera mitt i en pandemi:

-Även om vi såg en dipp i början av pandemin i samband med att den traditionella industrin stängde ner så såg vi en ökning av allt man kan relatera till att folk stannade hemma. Förutom att e-handeln ökade exploderade även försäljningen av exempelvis spik, skruv, bag in box och gräsfrö. Detta i kombination med att vi visste att industrin skulle komma tillbaka gjorde att vi såg en möjlighet att växa. Vår nya wellpappmaskin gör att vi i stort sett dubblar vår produktionskapacitet och gör att vi kan fortsätta växa framöver.

FrontPac jobbar just nu för högtryck och kommer att gå upp till arbete i sex skift för att matcha marknadens efterfrågan. Eftersom maskinerna är beroende av en stabil gasleverans, krävde installationen av den nya maskinen ett noggrant planeringsarbete där Weum hade en viktig roll. Martin igen:

-Samarbetet med Weum och den ansvariga installatören har varit jätteviktigt eftersom vi satte in en extra gaspanna under installationen samtidigt som vi kört full produktion. Vi har inte haft råd med att ha några större avbrott eftersom vi står stilla utan gas. Det är därför skönt att det fungerat bra och att vi kunnat planera arbetet på ett bra sätt.

Med kombinationen av flera nyinvesteringar, sin kreativa och lyhörda produktutveckling och ett hållbart tänk fortsätter FrontPac att gasa på för framtiden. Och de gör detta med en stabil biogasleverans i ryggen.
Är er verksamhet intresserad av en leveranssäker och hållbar energikälla? Kontakta vår ansvariga säljare Liselott Klintberg på liselott.klintberg@nordionenergi.se alt. 0706-97 42 82 så hjälper hon dig vidare.

Tack kära kunder!

Nedan kunder är anslutna till Weums gasnät och gör därmed också ett aktivt val för att göra gott för miljön.
Läs om deras unika historia genom att klicka på respektive bild.

Thule Group, Hillerstorp

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019