Biogas är vägen framåt

Vessige biogas

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Därför behövs fler som Vessige Biogas. Med en större ansluten gårdsanläggning, en välplacerad uppgraderingsanläggning och en tankstation bidrar de till den fossilfria stacken.

Visionärererna som driver Vessige Biogas har fötterna planterade i den halländska myllan. Sedan 2009 verkar de för att lantbrukets restprodukter kommer till optimal nytta.

2017 togs ett stort steg med en ansökan till Klimatklivet för att bygga en uppgraderingsanläggning intill Nordion Energis stamledning för gas. 2018 kom godkännandet och bygget startade 2019. I oktober 2021 testades anläggningen och sedan dess har allt rullat på.

Prislappen landade på 40 miljoner kronor, varav Klimatklivet täckte 25 miljoner. Bakom det lyckade projektet finns bland andra lantbrukarna Lars Paulson och Joakim Lormén samt biogassakunnige Henrik Andersson.

Allt börjar med 550 kor

Rågasen produceras av 50 000 ton substrat på Kvarngården Hässlås Långås biogasanläggning, där 550 kor står för det mesta. Lars investerade ursprungligen för att täcka gårdens behov av el och värme. – Det etablerades mycket vindkraft i området på 2000-talet, men jag ville hellre göra något av gödseln och spannmålsavfallet. När elpriserna var höga 2010 – 2011, fanns ett incitament att bygga en biogasreaktor på 1200 m³. 2019 byggdes ytterligare en, med tre gånger så stor kapacitet, säger Lars.

Nya lönsamma möjligheter

Med historiskt sett låga elpriser kommer förmodligen inte elproduktion i liten skala att vara det mest lönsamma på sikt. Därför började Vessige Biogas undersöka möjligheten att bygga en anläggning där medlemmars rågas köptes in för att uppgraderas till fordonsbränsle eller tryckas ut på stamnätet. Stor kraft lades på att undersöka lämplig uppgraderingsteknik. Traditionell vattenskrubber valdes bort till förmån för membranteknik – modernare, effektivare och utbyggbar i moduler. Förutom råd och fakta gällande ansökan för koncessionstillstånd bistod Nordion Energis specialister med hjälp kring planering och tillstånd inför anslutningen till stamledningen. I dag sker kontakten via avstämningar om mätvärden och i form av månatliga rapporter. – Driften är enkel, tekniken fungerar och avsättningen är tryggad. Den direkta anslutningen till stamnätet innebär att vi slipper transportera biogasen med lastbil och fackla bort eventuella överskott. Det finns inga begränsningar för vad vi kan leverera, säger Henrik.

nyhet_kinnared

FAKTA:

  • Byggstart 2019
  • Driftsättning 2021
  • Anläggningsyta 0,9 ha
  • Aktiv reaktorvolym 4200 kubikmeter
  • Biometan uppgraderas 15–16 GWh/år
  • Minskad mängd CO2 3700 ton/år

En god prisbild

Vessige Biogas vill bygga biogasmarknaden lokalt och göra det tryggare att köpa gasfordon. Drivmedelspriset är därför strategiskt viktigt. På deras publika tankstation har gaspriset varit betydligt lägre än hos dem som varit tvungna att ta hänsyn till ett högt naturgaspris, sedan invasionen av Ukraina började. – Eftersom vi erbjuder 100 procent biogas bestämmer vi själva priset, säger Henrik.

Modulärt och effektivt

Vessige Biogas arrenderar marken där uppgraderingen och den publika tankstationen ligger. Joakims gård ligger bara hundratalet meter bort. – Samtidigt var det inte den bästa jordbruksmarken och bara två kilometer till Kvarngården. Från min trädgård hör jag bara ett svagt surrande från uppgraderingen, absolut inget störande. Grannarna har heller inte klagat. Uppgraderingsanläggningen är byggd i moduler, vilket gör den skalbar om produktionen ökar. Rågasen går först in till kompressorcontainern och får ett tryck på 15–16 bar. Därefter går den in i membrancontainern, uppgraderingens hjärta, som effektivt plockar bort koldioxid och vatten för att höja verkningsgraden. Sist trycksätts den rena biometanen och går dels via lågtrycksledning till Kvarngårdens tankstation, dels till Vessige Biogas publika tankstation. Det mesta, i snitt cirka 90 procent, går sedan ut på stamnätet. Möjlighet till flakfyllning finns också. I dag uppgraderas cirka 15 GWh om året, men det finns kapacitet upp till 20 - 25 GWh. Anslutningen till stamnätet är dimensionerad så att produktionen kan fyrdubblas – ett medvetet drag från Vessige Biogas för att vara framtidssäkra.

nyhet_kinnared

Fossilfrihet främst

Satsningen har rönt stort intresse och studiebesöken är många. – Vi måste kroka arm för att lyckas med omställningen. Det finns goda förutsättningar och det kan bli en värdeutveckling, men lönsamhet är inte det enda skälet att investera. Fossilfrihet är en mycket stark drivkraft, säger Lars.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019