Ännu renare biogas

Weum arbetar kontinuerligt för att öka andelen förnybar gas i distributionsnätet. Ett led i detta arbetet är att kunna transportera gas av varierande gaskvalitet och säkerställa att kunder debiteras för rätt energiinnehåll.

Fram tills nu har alla biogasproducenter behövt tillsätta propan för att nå samma energiinnehåll som importerad naturgas, men då vi i framtiden kommer att ta emot naturgas från Europa med varierande gaskvalitet, etablerar vi redan nu en infrastruktur för att kunna hantera biogas med varierande värmevärde utan tillsatt propan i distributionsnäten.

Vi har nu nått halvvägs i arbetet där Eslöv, Falkenberg och Trelleborg med omnejd får grön biogas från lokala biogasproducenter. Näst på tur är Laholm, Malmö och Bjuv under 2019.

Efterfrågan på grön biogas ökar från våra kunder och allt fler bolag har ett klimatmål med syfte att minska CO2-utsläppen. Genom att tillåta grön biogas i gasnäten räknar vi med minskade CO2 utsläpp med 1300 ton /år när arbetet är färdigt under 2019.

Investeringen skapar förutsättningar för ett miljövänligare samhälle, nyetableringar av fler biogasprocenter och har fått delfinansiering av Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på ett miljövänligare samhälle.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019