Biogasmarknadsutredningens förslag bör genomföras snarast möjligt

Nedan följer ett pressmeddelande från Nordion Energi som publicerades den 30 april 2020

Som en av Sveriges ledande energiaktörer ställer sig Nordion Energi positivt till utredningens förslag som ytterligare motiverar en omställning för att nå klimatmålen. Däremot hade vi gärna sett att de olika förslagen implementeras parallellt, för att genomförandet ska kunna ske så snabbt som möjligt, skriver företaget i sitt remissvar till Infrastrukturdepartementet.

Mer biogas behövs för att samhället ska kunna ställa om och samtidigt möta effekt- och kapacitetsutmaningarna. Utredningens förslag har goda möjligheter att bidra till ökad produktion och användning av biogas och andra förnybara gaser i Sverige. Förslagen är kostnadseffektiva och nödvändiga för att Sverige ska klara den energiomställning som krävs för att nå de av riksdagen beslutade miljö- och klimatmålen för 2045.

- Förslaget skapar goda förutsättningar för att öka produktion och användning av gröna gaser i Sverige. Det är angelägna åtgärder som måste vidtas skyndsamt eftersom biogas är nödvändigt för att klara energiomställningens effekt- och kapacitetsutmaning, och därmed också för att Sverige ska nå klimatmålen, säger Hans Kreisel, VD Nordion Energi.

Utöver att ge stöd till utredningens förslag uppmanar Nordion Energi i sitt remissvar att Sveriges regering och riksdag omgående ska:

-Verka för att EU-kommissionen ska godkänna regeringens statsstödsansökan om skattebefrielse för biogas och biogasol.

-Initiera processen som ska leda till ett nationellt mål för biogas.

-Införa stödpaket I den 1 januari 2021.

-Ta initiativ till fortsatt utredning av hur stödpaket II ska utformas.

-Komplettera med incitament som gynnar omställningen för den tunga industrin. Det behövs en strategi och effektiva verktyg för den svenska industrins tillgång och övergång till förnybara gaser. En industripremie kan vara en bra lösning.

Nordion Energi har som målsättning att vara först i Europa med ett helt fossilfritt gasnät. Biogasmarknadsutredningens förslag förbättrar förutsättningarna för produktion och användning av biogas i Sverige. En snabb implementering av förslagen skulle både vara en vinst för klimatet och miljön, samtidigt som det är en angelägen åtgärd för ökad försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och nya exportmöjligheter.

 

Klicka HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa remissvaret i sin helhet.

För mer information kontakta Saila Horttanainen, Chef Kommunikation & Hållbarhet på Nordion Energi,
070-622 76 06 alt.  Länk till annan webbplats.saila.horttanainen@nordionenergi.se

 

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019