Flytande koldioxid snart i hamn

Nedan följer ett pressmeddelande från Nordion Energi som publicerades den 26 juni 2020

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik). Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

- Ska vi lyckas att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Vi räknar med att kunna transportera 2 miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB och en av samverkansparterna till det gemensamma infrastrukturprojektet CinfraCap.

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill partnerna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja.

Nu har ett samverkansavtal mellan samtliga parter skrivits under och Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie, som COWI utför och som ska vara klar under Q1 2021. Förstudien syftar till att ta framförslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in från respektive industri och transporteras ner till hamnen, hur mellanförvaring ska ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram och vilka risker som finns med projektet. Även ett förslag på en affärsmodell ska presenteras.

- Vi startar i Västsverige, men tanken är att vi ska kunna starta motsvarande initiativ också i andra delar av landet, säger Hans Kreisel VD för Nordion Energi, som är specialiserade på energiinfrastruktur.
– Vi har teamat upp oss med starka aktörer som alla delar ambitionen att skyndsamt få ner klimatpåverkande utsläpp för att kunna nå klimatmålen. Att vi satsar på ett öppet system gör det möjligt för fler industrier och aktörer att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig, vilket innebär en stor samhällsnytta med projektet.


Illustration över principerna med CinfraCap

Fakta om CinfraCap

CinfraCap står för Carbon Infrastructure Capture. Projektet har fokus på själva transporten av infångad koldioxid; hur den kan göras på ett så klimatsmart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Med CinfraCap vill man få en mer heltäckande bild av logistikkedjan för redan infångad koldioxid från olika anläggningar i Västsverige, från förvätskning och mellanlagring via distribution till fartyg och vidare transport till slutlagring. Själva gränssnittet för CinfraCap blir vid staketgränsen till aktuell anläggning i Västsverige som fångar in koldioxid, till lastarmen på de fartyg som sedan transporterar flytande koldioxid vidare för slutförvaring.

CinfraCap är ett samverkansprojekt mellan Nordion Energi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1. Läs mer om CinfraCap här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som Preem CCS och ZEROC, liksom Northern Lights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

Fakta om CCS

CCS, Carbon Capture Storage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form via tryck. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas. Läs mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För ytterligare information, kontakta Saila Horttanainen, chef Kommunikation och Hållbarhet, Nordion Energi. Mail: saila.horttanainen@nordionenergi.se, Tel: +46 70 622 76 06.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019