Nytt samarbetsprojekt för att utveckla havsbaserad vätgasinfrastruktur i Östersjöregionen

Nordion Energi ingår i nytt samarbetsprojekt Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) tillsammans med Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Projektet syftar till att undersöka möjligheten att utveckla en ny storskalig havsbaserad infrastruktur för uppsamling och distribution av grön vätgas kring Östersjöregionen, mellan Finland, Sverige, Åland, Danmark och Centraleuropa. Detta för att stärka självförsörjningen av energi och säkerställa tillgången till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad samt bidra till att uppnå målen i REPowerEU till 2030.

Målet med projektet är att skapa en marknad för vätgas och koppla ihop tillgång och efterfrågan i Bottenviken och Östersjön med Centraleuropa. Den nya ledningen kommer även att koppla ihop andra öar i regionen, som Gotland i Sverige och Bornholm i Danmark.

Det finns en stor potential för vätgasproduktion kring Östersjöregion, och mycket goda förutsättningar för både land- och havsbaserad vindkraft. Med investeringar i infrastrukturen, förnybar energi och vätgasproduktion, kan upp till 55 % av ren vätgas produceras i området – vilket är målet i REPowerEU-planen.

För mer information om projektet, läs den gemensamma pressreleasen här Länk till annan webbplats. (EN).

För ytterligare information kontakta:

Saila Horttanainen, Kommunikationschef Nordion Energi, tel. +46 70 622 76 06, saila.horttanainen@nordionenergi.se


Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019