Anders Sundström och Hans Kreisel till gaskoncern

Anders Sundström blir ordförande och Hans Kreisel koncernchef i den nybildade koncernen där gasnätsbolagen Swedegas och Weum ingår. First State Investments, som via sin infrastrukturfond European Diversified Fund II, förvärvat både Swedegas och Weum under 2018, lägger nu en viktig grund för att lyfta gasinfrastrukturens roll i energiomställningen.

Anders Sundström har en lång och gedigen bakgrund inom både näringsliv och politik och tillträder som ordförande i januari 2019. Han är verksam i skogsbolaget SCA:s styrelse, och har tidigare bl a varit VD och koncernchef för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och Kooperativa Förbundet, liksom arbetsmarknads-, närings- respektive socialminister.

- Främsta skälet till att jag har tackat ja till erbjudandet är att ägarna dels har bekräftat bolagens ambitiösa hållbarhetsmål, dels att man går in som långsiktig ägare med fokus på utveckling och expansion, säger Anders Sundström.

Hans Kreisel är idag koncernchef i Skellefteå Kraft och tilltrӓder under andra kvartalet 2019. Han har sin bakgrund i ledande befattningar inom energibranschen i Sverige, Baltikum och Tyskland, och har tidigare arbetat inom bl a E.ON-koncernen, senast som VD för E.ON Gas. Hans Kreisel har också haft uppdraget som ordförande för branschföreningen Energigas Sverige och är för närvarande ordförande i det europeiska branschförbundet GEODE.

- Framtidens energisystem har allt att vinna på att gasens och gasinfrastrukturens möjligheter tillvaratas. Personligen känner jag ett stort engagemang i att få driva dessa frågor med kraft och vara en part i dialogen om hur vi bäst löser omställningen av våra energisystem, säger Hans Kreisel. - Vi kan konkret stötta de klimatpolitiska målen i Sverige genom att bidra till att viktiga samhällssektorer, som industrier och transporter, kan ställa om till allt klimatsmartare energilösningar.

Swedegas och Weum äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Företagen verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas i Sverige och har som mål att senast 2030 ha 30 procent förnybar gas i systemet och till 2050 vara helt fossilfria. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt.

Swedegas och Weum kommer att fortsätta att drivas under nuvarande ledarskap med Johan Zettergren som VD för Swedegas och Kenneth Andersson som VD för Weum.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019