Toppbetyg i leveranssäkerhet men låg kännedom - SKI resultaten för Weum är inne

Carolina Wistén, Kund och Marknadschef på Weum Gas

Innan nyår genomförde Weum Gas sin första SKI-undersökning* i företagets historia. Vi vill först och främst tacka de kunder som tog sig tiden att svara på denna undersökning. Resultaten visade både positiva saker men även delar som vi kan bli bättre på. Vi bad Carolina Wistén, Kund och Marknadschef på Weum Gas att kommentera dessa resultat i nedan intervju:

Hej Carolina, berätta gärna om dig själv och vikten av denna typ av undersökningar

- Jag heter Carolina Wistén och tillträdde som chef för Kund och Marknad på Weum Gas innan sommaren 2020. Jag har ett förflutet inom energibranschen i 10 år och har alltid brunnit för att utveckla och arbeta med våra kundrelationer. Jag vill börja med att säga att vi verkligen uppskattar den tid folk tar för att ge oss feedback. Koncernen Nordion Energi, som Weum ingår i vill driva den gröna omställning vi befinner oss i tillsammans med våra samarbetspartners och kunder. Första steget blir då givetvis att få insikter kring vad vi gör bra och vad vi behöver jobba på. Feedbacken blir inspel till utformandet av framtida kundlösningar där vi kanske inte kommer kunna göra allt på en gång men kommer att jobba för att stegvis genomföra saker.

Våra kunder ger oss höga betyg gällande leveranssäkerhet, produktkvalitet, avbrott och åtgärder, hur ser du på det?

- En av sakerna som är viktigast för oss är att våra kunder får energin och produkten vi levererar när de behöver den. Därför är jag väldigt glad över att leveranssäkerheten är så pass hög. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta arbetet mot en ökad kundnöjdhet även om man kan tycka att detta är hygienfaktor. Vi ser även att vi i de fall vi fått avbrott kunnat informera om dessa avbrott och åtgärdat dem snabbt, något som våra kunder uppskattat.


Både svarstiden och kompetensen hos dem som möter våra kunder i samband med kontakt är hög, vad tycker du om det?

- Flera åtgärder har vidtagits för att öka tillgängligheten hos oss sedan starten av Weum. Jag är stolt över att vi fått ner svarstiden på ärenden inkomna via telefon och epost. Vi kommer inte sluta jobba med dessa initiativ utan ser efter andra åtgärder där vi ska öka servicegraden ut mot våra kunder. Bland annat så ser vi att våra kunder efterfrågar bättre digitala tjänster. Där kan jag meddela att vi just nu jobbar med vår leverantör och kommer inom kort att driftsätta ett enklare och bättre gränssnitt för Mina Sidor.

Vi ser att kunderna har en låg kännedom och kunskap om oss, hur ska Weum jobba med det?

- Samtidigt som där finns en låg kunskap om oss ser vi samtidigt en nyfikenhet från våra kunder kring vem vi på Weum är. Detsamma gäller koncernen Nordion Energi som vi är en del av. Här gäller det att vi behöver förtydliga vilka vi är och att kommunicera att koncernen Nordion Energi består av ett antal infrastrukturbolag som alla på olika sätt aktivt arbetar med att ställa om till 100% grön energi i Sverige. På Weum ser vi att flera av våra kunder går över till 100% förnyelsebar biogas vilket såklart är jättekul, detta kommer vi att fortsätta berätta om i olika artiklar. Jag lovar att vi kommer att synas mer och hoppas att vi med utskick, nyhetsbrev, hemsida och LinkedIn kommer att kommunicera fler aktuella och relevanta händelser till våra kunder än idag. Detta är jag övertygad om kommer att öka kunskapen om oss.

Våra kunder vill att vi tar ett samhällsansvar. Där händer det en del, eller hur?

- Ja, det är tydligt att våra kunder vill se att vi gör skillnad i samhället. För vår del så har vi under sommaren 2020 haft ett initiativ tillsammans med Fryshuset där vi köpte runt 1900 luncher av lokala restauranger som delades ut till behövande i deras verksamheter. Detta blev ett uppskattat initiativ som verkligen behövdes extra mycket under pandemin. Vi hoppas att kunna presentera ett mer fördjupat samarbete med Fryshuset inom kort och kommunicera deras arbete i våra kanaler framöver. Utöver detta stöttar vi Malmö Redhawks i deras projekt som bidrar till pengar till en respirator inom vården.

Vi tackar Carolina för kommentarerna och tackar än en gång våra kunder för feedbacken de lämnat när de tog sig tid att svara på frågorna i undersökningen.

*SKI står för Svenskt Kvalitetsindex. Mer information om deras undersökningar och verksamhet finns på kvalitetsindex.se

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019