Surrande samarbete för biologisk mångfald

Nordion Energi har blivit med husdjur, och inte vilka som helst, utan några av världens viktigaste djur för den biologiska mångfalden. Just nu surrar 12 000 flitiga tjejer vid en av Nordion Energis mät- och reglerstationer.

Sedan i våras står två bikupor placerade vid en av Nordion Energis mät- och reglerstationer. Initiativet är ett samarbete mellan biodlaren Maries Bihantverk och Nordion Energi, i ett försök att bidra till den biologiska mångfalden i närområdet. Här huserar tusentals bin varje dag som pollinerar en omkrets av 1–10 kilometer och bidrar till en vackert blommande omgivning.

Att vi människor behöver främja den biologiska mångfalden genom olika insatser är säkert känt för oss flesta men hur kommer det sig då att just bin är så viktiga?

- Binas pollinering ger fler blommor, vilket leder till att fler utrotningshotade växter kan leva vidare. En tredjedel av den mat vi äter är också beroende av att det finns bin och insekter som pollinerar växter, säger Marie Backman på Maries Bihantverk.

Vi var på plats vid bikuporna en varm och solig sensommardag. Och nog är det något visst med att vara fastighetsägare till binas bostäder. Den här gången fick vi en insyn i hur processen går till och hur bina arbetar tillsammans. Inte konstigt att man använder uttrycket ”flitig som ett bi” om en ihärdig person. Samspelet mellan bina ger en genuin förståelse för hur mycket de små bina har arbetat för varje tesked honung.

Skötseln av bikuporna sker var fjortonde dag för att maximera bisamhällets tillväxt och honungsmängd och dels för att förhindra svärmning. Efter rapsblomningen, strax före midsommar samt i mitten av augusti, hämtas honungen för att slungas ur sina vaxramar. Mängden honung varierar beroende på förutsättningar under säsongen, som till exempel väder och vind men man räknar med cirka 10 kilo honung per kupa per säsong.

- Vi ser mycket positivt på den här typen av samarbeten där vi som markägare kan göra en insats för att värna naturen runt om kring oss och dessutom bidra till att producera närodlad honung, säger Carolina Wistén, kund- och marknadschef på Nordion Energi.

Investeringen i bikuporna ger inte bara en smak av gyllene honung utan är även ett sätt att hjälpa till att sprida kunskap om naturen och skapa intresse och engagemang för Nordion Energis medarbetare och kunder.

gasvärmareBi-fakta

Honungsbin i Sverige klarar sig inte på egen hand, de behöver hjälp av biodlaren för att överleva. Honungsbina övervintrar i bikupan tillsammans med hela bisamhället, en drottning och cirka 20 000 arbetsbin. Drottningen kan bli flera år gammal och hon kan inte starta ett nytt samhälle själv utan behöver hjälp av arbetsbina.Om drottningen tycker att det blir för trångt i kupan så kan hon få för sig att flytta, dvs dela sitt samhälle. Då flyger hon ut och letar ny bostad och då följer hennes tjejer efter, då kan man till exempel se stor klase bin sitta i ett träd eller på en byggnad. Denna klunga av bin är ofarlig så länge man inte agerar aggressivt mot den.Alla bin i Sverige lever av nektar och pollen från blommor på olika växter. Nektar innehåller socker och ger bina energi till att orka flyga och bygga bon.

Bin gillar ofta vilda växter men de kan också hitta mat i många prydnadsväxter, kryddväxter, fruktträd och bärbuskar. För bina är det viktigt att det finns blommor från tidig vår till tidig höst. Växter som många bin gillar är till exempel sälg, blåklint, klöver, vallört, rosor, åkervädd och blåklockor.

Fakta från: Maries Bihantverk, Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maries bihantverk

Marie Backman tittar till bina vid mätstationen

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019