Skeppshultcykeln räknar med sänkt gasförbrukning på 25%

Efter en omfattande energikartläggning i företaget konstaterade Skeppshultcykeln att deras pannor var till åren och att det var dags att byta ut dem. I energikartläggningen framstod biogasen och nya kondenserande pannor som det bästa alternativet med en verkningsgrad på upp till 100 procent. Förklaringen är att värmen i rökgaserna återvinns och att de inte släpps ut heta i skorstenen. Skeppshultcykeln räknar nu med att spara upp till 25 procent på sin årliga biogasförbrukning.


”Vi vill jobba miljömedvetet och ha en så liten klimatpåverkan som vi bara kan. Men vill också säkra att produktionen kan fortsätta i Småland.”

Fredrik Andersson, Skeppshultcykeln, Skeppshult

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019