Information med anledning av Coronaviruset

Coronakrisen påverkar oss alla. Nordion Energi, som består av Swedegas och Weum, driver en samhällsviktig infrastruktur och vi har hög krisberedskap. Du kan känna dig säker över att gasen kommer fram till alla industrier, hushåll, tankstationer, restauranger och kraftvärmeverk lika säkert och effektivt som vanligt.

Vi har genomfört förändringar i hur vi arbetar för att måna om hälsa och säkerhet, såväl hos medarbetare och deras familjer som hos våra kunder och samarbetspartners. Våra medarbetare kommer därför i hög grad att arbeta hemifrån. Vi minimerar resandet och använder digitala hjälpmedel för dialog. Alla på Nordion Energi ska följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för att i högsta möjliga mån undvika smittspridning.

Du kan nå oss på samma sätt som tidigare och vill ni ha ett möte med oss, ordnar vi det gärna online.

Besiktning- och servicebesök för privatkunder

För att undvika smittspridning och eftersom majoriteten av besiktning- och servicebesök hos våra privatkunder sker i hemmet kommer dessa att avbokas på obestämd tid. Vi kommer att återkomma med ny tid längre fram.

Besiktning- och servicebesök för företagskunder

Weums tekniker kommer att fortsätta utföra planerade besiktnings- och servicebesök på företagsanläggningar.

Felavhjälpning för privat och företagskunder

Felavhjälpning för kunder som har serviceavtal med oss kommer att fortsätta utföras som tidigare. För att minimera risk för smittspridning kontaktar teknikerna kunden inför besöket och ställer ett par kontrollfrågor.


Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019