Weum och systerföretaget Swedegas blir del av nya Nordion Energi


Att ta sig an energi- och klimatutmaningarna kräver gemensamma krafter och smarta vägval. Därför bildar vi nu Nordion Energi; ett nytt energi- och infrastrukturbolag med höga ambitioner – att ge kraft åt samhällets energiomställning.

För att klara av klimatutmaningarna behöver energisystemen för el, gas och värme knytas ihop. Och samarbetet med andra aktörer behöver fördjupas. På så sätt vill Nordion Energi arbeta för mer förnybar energi och en tryggad energiförsörjning.

Nordion Energi består idag av Swedegas och Weum. Men vi vill mer. Ambitionen är att bygga en energikoncern med ett brett utbud av hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning.

gasvärmare

Hans Kreisel, VD Nordion Energi
om gasens roll i energiomställningen:

"En hållbar omställning är en av vår tids största
utmaningar. Sverige har kommit långt, men mycket arbete återstår. Omställningen förutsätter samverkan mellan olika produktionsslag och energisystem. Inte minst kommer förmågan att flexibelt kunna överföra och lagra energi vara avgörande. Här har gasen en viktig roll att fylla"

Läs mer på Nordionenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär detta för mig som kund till Weum?

Varumärket Nordion Energi lanseras idag, 27 januari 2020. Verksamheterna kommer att drivas vidare under varumärkena Swedegas och Weum.

Som kund till Weum kan du känna dig trygg med att du fortsatt får trygga leveranser. Weum kommer att fortsätta vara det bolag som hanterar ditt gasnätsavtal och genomför besiktnings- och servicebesök.
Som tidigare är det också Weum som kommer att fakturera dig för dina löpande gasnätsavgifter.

Nya mejladresser

Eftersom Weum och Swedegas nu ingår i Nordion Energi kommer mejladresserna på båda bolagen att byta till @nordionenergi.se. Har du tidigare fått mejl från någon på Weum eller Swedegas kan du mejla till den gamla mejladressen, men får svar från den nya adressen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta din kontaktperson på Weum eller kontakta vår kundservice på 
0774-414200 alt. kundservice@nordionenergi.se


Fakta om Nordion Energi

Nordion Energi är moderbolag till gasnätsföretagen Swedegas och Weum. Swedegas är ett infrastrukturföretag som äger det svenska stamnätet för gas i sydvästra Sverige, och Weum är landets största gasdistributör. Tillsammans har vi över 20 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll. Gasen används främst till industriella processer, uppvärmning, kraftvärmeproduktion och transporter.

Nordion Energi har ett 100-tal medarbetare och omsätter 688 MSEK, och har kontor i Malmö och Göteborg.

Koncernen ägs av European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II), förvaltad av First State Investment (FSI). FSI är en global fondförvaltare med mer än 20 års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. EDIF II, där investerarna främst är europeiska pensionsfonder, fokuserar på långsiktiga investeringar i europeiska infrastrukturföretag.

Läs mer på Nordionenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information vänligen kontakta Saila Horttanainen,
saila.horttanainen@nordioneenergi.se, 070-622 76 06

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019