Förhöjd beredskap för gasnätet i sydvästra Sverige

Med anledning av den skadade gasledningen Balticconnector, som sträcker sig över Finska viken mellan Finland och Estland, har Nordion Energi – som genom sitt dotterbolag Swedegas äger, driver och är systembalansansvarig för stamnätet för gas i sydvästra Sverige – förhöjd beredskap och vaksamhet.

Företaget har också intensifierat dialogen med ansvariga myndigheter och övriga berörda instanser. Det gäller även informationsutbytet med TSO:er (operatörer av gasinfrastruktur) och andra parter i närliggande länder och övriga Europa.

Försörjningssituationen av gas till Sverige är opåverkad och fortsatt robust.

Det svenska gasnätet löper från Dragör i Danmark till Stenungssund i Bohuslän, och försörjer bland annat industrier och hushåll med gas. Närmare 40 procent av gasen i det svenska systemet är biogas producerad i Danmark och Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Saila Horttanainen, Kommunikationschef Nordion Energi, tel. +46 70 622 76 06, saila.horttanainen@nordionenergi.se

Carolina Wistén, Kund och Marknadschef Nordion energi, tel. +46 70 636 50 95, carolina.wisten@nordionenergi.se

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019