Stabila priser på gasmarknaden

Gaspriserna i Europa har under hösten varierat mellan 30 - 65 öre/kWh* och med en nivå de senaste veckorna på cirka 30 öre/kWh. De relativt för säsongen låga prisnivåerna förklaras av de höga nivåerna av gas i de europeiska naturgaslagren, en fortsatt god tillgång på flytande naturgas (LNG) samt prognoser om milt väder.

* Priserna är hämtade från den Nederländska handelsplatsen för gas vilken är en av Europas största och som ofta används som referens för gasprisutvecklingen i Europa. Priser ex moms samt energiskatt.

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019