Anmäl utflytt - gasspis i lägenhet

Om du ska flytta från en lägenhet med gasspis inom Weums gasnät ber vi dig fylla i och skicka in nedan formulär. * är obligatoriska uppgifter. Flyttanmälan behöver vi få in senast 30 dagar innan utflyttsdatum.

Uppgifter
Jag flyttar från

Adress dit slutfaktura ska skickas (om den skiljer sig från ordinarie fakturaadress)Information om nya hyresgästen eller fastighetsägaren som tar över lägenheten


Utflyttningsdatum

Eventuellt meddelande till kundservice

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019