Anmäl inflytt - gasspis i lägenhet

Om du ska flytta in i en lägenhet med gasspis som finns i Weums gasnät ber vi dig fylla i och skicka in nedan formulär. * är obligatoriska uppgifter.

Uppgifter
På vilket sött önskar du f din faktura?
På vilket sött önskar du f din faktura?Anläggningen vi flyttar in på (om den skiljer sig från ovan angivna postadress)Ev. alternativ fakturaadress
Information om utflyttande kund


Datum för inflytt

Eventuellt meddelande till kundservice

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019