Förordningen om gasprisstöd klar

Regeringen presenterade i december ett nytt gasprisstöd till hushåll anslutna till det Västsvenska gasnätet

Gasprisstödet ska motsvara högkostnadsskyddet för el och uppgå till 79 öre per kWh för perioden oktober 2021 till september 2022. Cirka 27 000 hushåll är anslutna till det Västsvenska gasnätet. Drygt 12 500 av dessa använder gas för uppvärmning och kommer att omfattas av stödet. För en gasnätskund med en förbrukning om 12 000 kWh handlar det om 9 480 kr i stöd. Det blir möjligt att få del av både el- och gasprisstöd om man är både el- och gaskund.

Tillsammans med andra starka röster i regionen har Nordion Energi under en längre tid arbetat intensivt för att få igenom ett gasprisstöd för hushållen i södra Sverige. Beslutet från regeringen och energi- och näringsministern är en bekräftelse på att vårt budskap har nått fram.

Registrering av kontonummer för utbetalning av stöd

För snabbast hantering av utbetalning ber vi dig att registrera ditt kontonummer för utbetalning via Mina sidor, observera att det måste vara den person som står på avtalet som registrerar kontonumret då signering sker med BankID. Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Klicka på symbolen för att redigera dina kunduppgifter under min profil

2. Längst ner väljer du registrera kontonummer för utbetalning

3. Välj typ av konto

4. Ange dina kontouppgifter beroende på vilket konto du önskar få stödet utbetalat till

5. Bocka i godkännande av hantering av kontouppgifter samt signera med BankID


Frågor och svar gasprisstöd


1. Varför får jag inte pengarna från Försäkringskassan?

Regeringen har i detta fall valt en annan lösning för utbetalning av gasprisstödet i jämförelse med hur elstödet hanterades.

2. Jag har redan autogiro hos er kan inte det konton användas?

Det kan vi använda, men du behöver ändå registrera det kontot som mottagare av stödet på mina sidor.

3. När kommer gasprisstödet att betalas ut?

Enligt förordningen ska gasstödet betalas ut före utgången av juli 2024. Nu har vi den tekniska lösningen på plats för att kunna ta emot kontonummer via Mina sidor och vår ambition är att betala ut stödet under sommaren 2023.

4. Vem har rätt till gasprisstöd och varför?

Det är den gaskonsument (fysisk person) som hade rätt att ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023 och där uttagspunkten haft en förbrukning under perioden oktober 2021- september 2022 som får stödet. Dödsbo är en juridisk person och omfattas inte av stödet.

5. Hur betalas pengarna ut?

Gasstödet kommer att kunna utbetalas via bankkonto har du inget konto registrerat kommer du få en utbetalningsavi på beloppet. Ovan finns en beskrivning om hur du registrerar ditt bankkonto hos oss.

6. Jag har frånkopplat gasen och installerat annan uppvärmning, får jag ta del av stödet?

Om du frånkopplade gasen efter den 1 februari 2023 och hade en förbrukning under perioden oktober 2021- september 2022 har du rätt till gasprisstöd.
Om du frånkopplade gasen innan 1 februari 2023 utgår inget gasprisstöd även om du hade förbrukning under perioden, då du den 1 februari 2023 saknade avtal för att ta ut gas från uttagspunkten. Vilande avtal, om du frånkopplat gasen och har ett så kallat Vilande avtal betyder det att du inte har rätt till uttag av gas då mätaren är borttagen och gasen är stängd. Det vilande avtalet är en formalitet ur säkerhetssynpunkt för att både du som kund och vi som nätägare ska veta att det finns en trycksatt ledning på tomten, men det finns ingen förbrukning.

7. Hur mycket får man i gasstöd?

Stödet omfattar 79 öre per kilowattimme för den gas som togs ut för förbrukning i uttagspunkten under oktober 2021-september 2022. Gasstödet ska ses som ett framåtriktat stöd.

8. Jag har en gasspis utan mätare, får jag gasstöd?
Då gasspisar inte är mätta finns en schablon för mängden gas under ett år. Denna schablon är 480 kWh. Det innebär att du kommer att erhålla ett stöd om 79 öre/ kWh under oktober 2021-september 2022, vilket ger 379 kr i gasstöd.

9. Jag flyttade in på en anläggning efter 1 februari 2023, får jag ta del av gasstödet då?

Nej, det är den kunden som är aktiv kund den 1 februari som har rätt till stödet.

10. När är sista dagen att registrera kontonummer?

Sista dagen att registrera kontonummer är 1/6.


Läs mer om förordningen


Läs mer

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019