Nätavgifter och villkor 2021

Nedan hittar du prislistor, kalkyler och allmänna avtalsvillkor giltiga från 1 Januari 2021.

Privat och spiskunder

Gasnätsvgifterna gäller från och med 1 januari 2021 och tillsvidare för privatkunder och avser gasöverföring till kunders anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät.

Prislista villa 2021

Prislista gasspis 2021

Kalkyl Prislista villa 2021

Allmänna avtalsvillkor

Företag

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2021 och tillsvidare för näringsidkare och avser gasöverföring till kunders anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät.

Prislista >3000 MWh/år kategori I

Prislista >300MWh-3000 MWh/år kategori II

Prislista <300 MWh/år kategori III

Prislista visstidsabonnemang för kategori I och II

Weum nätavgiftsbestämmelser

Inmatning av biogas

Allmänna avtalsvillkor

Kalkyl företagsprislistor 2021

Företag Kategori 0

Prislista installerad effekt >120 MW kategori 0
Avgifterna gäller för näringsidkare och avser gasöverföring till kunders anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät. Nätavgiften består av en fast avgift, abonnemangsavgift, gasöverföringsavgift och myndighetsavgifter.

1 okt 2019 - 30 sep 2021

1 okt 2021 - tillsvidare

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019