Tidig varning kvarstår för det västsvenska gasnätet

Energimyndigheten utlyste i juni 2022 krisnivå tidig varning för det västsvenska gasnätet. Detta som en följd av utlysningen av tidig varning av Energistyrelsen för gasnätet i Danmark.

Denna krisnivå ligger fortsatt kvar, skälet till det kan vara flera, risk för gasbrist eller en formell åtgärd för att vissa åtgärder ska vara möjliga att vidta i ett visst land. Även Danmark och Tyskland ligger kvar med formellt utlyst krisnivå.

Försörjningssituationen för gas i Sverige är fortsatt robust. Gasen till det europeiska systemet kommer från flera olika källor och det har sedan Rysslands invasion av Ukraina, pågått ett aktivt arbete att ställa om från rysk energi till energi från andra källor.

Inmatningssäsongen för Europas gaslager har startat och 1 april 2023 var lagren fyllda till 55 procent. EU har som mål att lagren ska vara fyllda till 90 procent den 1 november 2023. De svenska lagren är fyllda till 95 procent i april 2023.

EU kommissionen har beslutat om förordning för frivillig förbrukningsminskning om 15% som ska vara gällande under perioden 1 april 2023 - 31 mars 2024.

Omställningen av gasinfrastrukturen till mer biogas förväntas få en fortsatt stark utveckling. under 2022 utgjorde biogas 37 procent av gasen i det svenska systemet.

Länkar till meddelanden från Energistyrelsen och Energimyndigheten

Energistyrelsens meddelande hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndighetens meddelande hittar du här (svenska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndighetens meddelande hittar du här (engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisnivåer

Inom EU finns gemensamma regler for hur man ska hantera en försörjningsstörning. Det finns tre olika krisnivåer: Tidig varning, Beredskap respektive Kris. Nationell krisplan hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information kontakta:

Saila Horttanainen, Kommunikationschef
E-post: saila.horttanainen@nordionenergi.se
Tel.: +46 706 22 76 06

Carolina Wistén, Kund- och Marknadschef
E-post: carolina.wisten@nordionenergi.se
Tel.: +46 706 36 50 95

Uppdaterat 2023-04-14

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019