Energimyndigheten utlyser tidig varning

Energimyndigheten har idag utlyst krisnivå tidig varning för det västsvenska gasnätet. Detta som en följd av utlysningen av tidig varning av Energistyrelsen för gasnätet i Danmark.

Försörjningssituationen för gas i Sverige är fortsatt robust. Gasen till det europeiska systemet kommer från flera olika källor och det har sedan Rysslands invasion av Ukraina, pågått ett aktivt arbete att ställa om från rysk energi till energi från andra källor.

Beslutet från myndigheterna i Danmark och Sverige har sin grund i det politiska läget där man också sett reducerade gasleveranser till Europa via Nord Stream 1. Med tidig varning vill myndigheterna skicka en signal till marknadens aktörer att planera för sin försörjning av gas på längre sikt.

Lagren i Europa, och i den svensk-danska delen av systemet, är välfyllda inför hösten. De europeiska lagren är idag (2022-06-21) fyllda till drygt 50 procent och de danska till 75 procent. Lagren fylls fortsatt på och hittills har takten varit högre än vad som krävs för att nå EU:s mål om lagerfyllnad; enligt en av EU föreslagen förordning ska gaslagren i de europeiska länderna vara fyllda till minst 80 procent per 2022-11-01 inför vintersäsongen 2022/23.

Under hösten startar leveranserna av gas via Baltic Pipe, och om ett år är även Tyrafältet i Nordsjön igång igen efter renoveringen som pågått ett par år. Under normalår kommer i stort sett all gas till Sverige och Danmark från Tyrafälten, och systemet är nettoexportör av gas.

Omställningen av gasinfrastrukturen till mer biogas förväntas få en fortsatt stark utveckling. Idag utgör biogas 35 procent av gasen i det svenska systemet, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.

Länkar till meddelanden från Energistyrelsen och Energimyndigheten

Energistyrelsens meddelande hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndighetens meddelande hittar du här (svenska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndighetens meddelande hittar du här (engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisnivåer

Inom EU finns gemensamma regler for hur man ska hantera en försörjningsstörning. Det finns tre olika krisnivåer: Tidig varning, Beredskap respektive Kris. Nationell krisplan hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information kontakta:

Saila Horttanainen, Kommunikationschef
E-post: saila.horttanainen@nordionenergi.se
Tel.: +46 706 22 76 06

Carolina Wistén, Kund- och Marknadschef
E-post: carolina.wisten@nordionenergi.se
Tel.: +46 706 36 50 95


Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019