Anmäl utflytt - privat

Om du ska flytta från en anläggning på Weums gasnät ber vi dig fylla i och skicka in nedan formulär.
* är obligatoriska uppgifter. Flyttanmälan behöver vi få in 30 dagar innan utflyttsdatum.

Uppgifter
Anläggningen vi flyttar frånAdress dit slutfaktura ska skickas (om den skiljer sig från ordinarie fakturaadress)Information om inflyttande kund


Datum för överlåtelsen

Eventuellt meddelande till kundservice

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019