Anmäl inflytt - företag

Om du ska flytta in på en anläggning i Weums gasnät ber vi dig fylla i och skicka in nedan formulär.
* är obligatoriska uppgifter.

Uppgifter
Anläggningen vi flyttar in på
Adress dit slutfaktura ska skickas (om den skiljer sig från ordinarie fakturaadress)
Information om utflyttande kund


Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019